imkanlar
15
Mar 2019
[Güncellendi] 2018 - 2019 Bahar Dönemi Tasarım Bitirme İle İlgili Duyuru

1.15 Nisan 2019 saat 17:00 kadar: Ön sunum proje önerilerini (proposal)  bölüme (metmuh@itu.edu.tr) ve bölüm başkan yardımcısına (nofar@itu.edu.tr) PDF ve Word dosya şeklinde mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

2.17 Nisan 2019: Ön sunumların gerçekleştirilmesi (sunum planı bölüm panosunda ve bölüm web sitesinde ilan edilmiştir.)

3.24 Mayıs 2019: Tasarım bitirme projelerinin değerlendirmesini yapacak olan bölüm öğretim üyelerinin ilanı

4.27-29 Mayıs 2019: Öğrenciler son bitirme projelerinin PDF ve Word dosya şeklinde bölüm tarafından belirlenmiş olan jüri üyelerine ve bölüm başkan yardımcılarına mail ile gönderilmeleri gerekmektedir. Bitirme projeleri görevlendirilen jüriler tarafından, son sunum tarihine kadar detaylıca değerlendirilecektir.

5. 31 Mayıs 2019: Posterlerin basılarak panolara asılması.
6.10 Haziran 2019: Tasarım-Bitirme projelerinin son sunumları gerçekleştirilecektir.

7.13 Haziran 2019 saat 11:00 kadar: Öğrenciler sunum esnasında ve sonrasında istenilen revizyonları yapmış şekilde bitirme projelerinin EN SON halini PDF ve Word şeklinde bölüme (metmuh@itu.edu.tr) ve bölüm başkan yardımcısına (nofar@itu.edu.tr) mail atmaları gerekmektedir.
Bütün tezler bir kitapçık şeklinde yayınlanacaktır.

Ön sunum planı: Sunum Sıralaması
Proje Öneri Formu:Proje Öneri Formu
Project Proposal Form: Project Proposal Form