ana fotograf

Araş.Gör. Oğuz Kağan COŞKUN

oguz kağan coşkun  E-posta: coskunogu@itu.edu.trAkademik: 

Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (100% İng), 2012-2017
              İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği (ÇAP), 2014-halen
Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2017- halen 

İlgi Alanları:
Elektrokimyasal Metalurji, Ergimiş Tuz Elektrolizi, Sonlu Elemanlar Yöntemleri ve Yapay Sinir Ağları