• Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği

  • Deney tasarlama, yürütme ve beraberinde verileri değerlendirip yorumlama yeteneği

  • Bir sistemi, bileşeni veya prosesi geçerli kısıtların (ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik) gereklerini yerine getirebilecek şekilde tasarlayabilme yeteneği

  • Çok disiplinli çalışma takımlarında çalışabilme yeteneği

  • Mühendislik alanında problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneği

  • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı

  • Etkin bir biçimde iletişim kurma yeteneği

  • Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilmek için gerekli olan yeterli eğitime sahip olma

  • Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilinci ve bu özelliği kazanmış olma yeteneği

  • Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma

  • Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme yeteneği