nihal-cebbar
Phone: +90 212 285 3380
Fax: +90 212 285 3427
E-mail: cebbar@itu.edu.tr



Academic

MSc: İstanbul Üniversitesi, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği, 2002-2004
BSc:Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 1996 – 2000




Research Interests

  • Alaşım ve cevherlerin kimyasal analizleri
  • Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi
  • Optik Emisyon Spektroskopisi