mme-anasayfa

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, çoklu disipliner çalışma yaklaşımıyla alanında yararlı mühendislik çözümleri geliştiren ve bunu temel bilimlerle ilişkilendiren bölümdür. Malzemelerin üretimini, yapısını, kompozisyonunu ve özelliklerini anlamak, bu özelliklerden yola çıkarak yenilikçi malzeme geliştirmek, verimli ve sürdürülebilir alternatifler ortaya koymak çalışmalarımızın temellerini teşkil etmektedir.

Bölümümüz bünyesinde yer alan laboratuvarlar ve yapılan çalışmalar ile cevher hazırlama yöntemlerinden, üretim, malzeme geliştirme ve bunların her aşamada karaketerizasyonu ile üretim yöntemi - yapı - özellik ve uygulama alanına yönelik performansların incelenmesi ile de üretim - yapı - özellik - performans ilişki döngüsünü tamamlanmaktadır. Malzeme karakterizasyonu, toz metalurjisi, seramik sentezi ve şekillendirme, ince seramik film üretimi ve yüzey mühendisliği, ekstraktif metalurji, mekanik metalurji, döküm ve elektron mikroskopisi, polimer malzemeler araştırma ve geliştirme laboratuarlarının tümü uluslararası seviyededir. Ayrıca, bölümümüz yükselen trendler ve yenlikçi uygulamalara yönelik çığıraçan malzemelerin geliştirilmesi ve özelliklerin ortaya konması, proses süreci parametrelerinin nihai özellikleri etkilerinin incelenmesi ile ulusal ve uluslararası düzeydeki sorunlara, darboğazlara çözüm getiren uygulamalar, malzemeler ve bunları tasarlayan, geliştiren ve uygulayan mühendisleri yetiştirmektedir.
372_abg1487_fa

Tarihçe

Türkiye’de üniversite düzeyinde ve tamamlayıcı bir yapı içinde Metalurji Mühendisliği eğitimi İTÜ Maden Fakültesi’nde başlamıştır. Maden Fakültesi’nde 1957 yılında Üretim Metalurjisi ve Fiziksel Metalurji kürsüleri kurulmuş ve eğitimini ABD MIT’de tamamlamış olan Doç.Dr. Recep SAFOĞLU’nun fakülte bünyesine katılması ile Metalurji eğitimi başlatılmıştır. Daha sonra Sezai CANKUT da bu kadroya dahil olmuştur.

1961-62 akademik yılında Maden Fakültesi bünyesindeki bu iki kürsü “Metalurji Bölümü” olarak organize edilmiş ve ilk Metalurji Mühendisliği eğitimi başlatılmıştır. O yıllarda 3. sınıfa geçmiş öğrencilerden bu bölüme ayrılanlar eğitimlerinin son iki yılını bu bölümde tamamlayarak 1963-64 yılında Metalurji Mühendisi olarak mezun olmuşlardır.

Bölümün kuruluşu ve gelişmesi o yıllarda temin edilen AID yardımları ve Colorado School of Mines’dan üç profesörün (Prof. Wickmann, Prof. Winston ve Prof. Anderson) gelişi ile hızlanmış ve Doç. Dr. Veli AYTEKİN de bölüme katılmıştır. Daha sonra Türkiye’nin ilk Metalurji Profesörü olan Prof. AYTEKİN mesleğin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur.

Bölümün ismi daha sonra “Metalurji Mühendisliği Bölümü”ne dönüştürülmüştür. Bu bölüm 1976 yılında Türkiye’nin ilk Metalurji Fakültesi’ni oluşturmuştur. Metalurji Fakültesi 1982 yılında Kimya Fakültesi ile birleştirilerek Kimya-Metalurji Fakültesi adını almıştır. Değişen ülke ihtiyaçları, bilim ve teknolojideki gelişmeler ile ona ayak uyduran ve eğitim programının değişmesi sonucu Bölüm ismi 1998 yılında “Metalurji ve Malzeme Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir.

 
 

 

 

Haberler & Duyurular

 

 ABET new logo

İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org (Kriterler: Malzeme Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği)

Lisans programı akreditasyonunun detayları için tıklayınız.