Bölüm Başkanı

Bora Derin vWS
Prof. Dr. Cevat Bora Derin
TEL: (+90) 212 2853367
E-mail:bderin@itu.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcıları

 SSonmez   RNofar 
Doç. Dr. Mehmet Şeref Sönmez   Doç. Dr. Mohammadreza Nofar
Tel: +90 212 285 33 77   Tel: +90 212 285 73 39
E-mail: ssonmez@itu.edu.tr   E-mail: nofar@itu.edu.tr

 

Bölüm Sekreterleri

Ayşıl Arısoy
Ayşıl Ural Arısoy
  Nurgül Turgut
Nurgül Turgu
Tel: +90 212 285 33 81   Tel: +90 212 285 33 81
E-mail: aural@itu.edu.tr   E-mail: turgu@itu.edu.tr

 

Bölüm Komisyonları

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

BaşkanDoç.Dr.İpek Akın Karadayı0 212 285 6895akinipe@itu.edu.tr
ÜyelerProf.Dr.Burak Özkal0 212 285 3535ozkal@itu.edu.tr
Prof.Dr.Cevat Bora Derin0 212 285 3367bderin@itu.edu.tr
Doç.Dr.Duygu Ağaoğulları0 212 285 6858bozkurtdu@itu.edu.tr
Doç.Dr.Güldem Kartal Şireli0 212 285 3545kartalgu@itu.edu.tr
Doç.Dr.Mohammadreza Nofar0 212 285 7339nofar@itu.edu.tr
Doç.Dr.M. Şeref Sönmez0 212 285 3399ssonmez@itu.edu.tr

 

Laboratuvar Yönetim Sistemi Komisyonu

BaşkanProf.Dr.Cevat Bora Derin0 212 285 3367bderin@itu.edu.tr

Üyeler

 

 

Prof.Dr.Filiz Çınar Şahin0 212 285 7166cinar@itu.edu.tr
Prof.Dr.Sebahattin Gürmen0 212 285 6862gurmen@itu.edu.tr
Prof.Dr.Kürşat Kazmanlı0 212 285 3537kursat@itu.edu.tr
Doç.Dr.M. Şeref Sönmez0 212 285 3399ssonmez@itu.edu.tr
Prof.Dr.Murat Baydoğan0 212 285 3512baydogan@itu.edu.tr
Doç.Dr.M. Reza Nofar0 212 285 3537nofar@itu.edu.tr
Doç.Dr.Bihter Zeytuncu Gökoğlu0 212 285 3473bihtzeytuncu@itu.edu.tr
Dr. Öğr.ÜyesiCem Örnek0 212 285 6864cornek@itu.edu.tr
Öğr. Gör.Dr.Faiz Muhaffel0 212 285 7350muhaffel@itu.edu.tr
YardımcıMüh.Sevgin Türkeli0 212 285 6012turkelis@itu.edu.tr
YardımcıTeknisyenH. Hüseyin Sezer0 212 285 3093sezerhur@itu.edu.tr

 

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

BaşkanProf.Dr.Cevat Bora Derin0 212 285 3367bderin@itu.edu.tr
ÜyelerProf.Dr.Hüseyin Çimenoğlu0 212 285 3427cimenogluh@itu.edu.tr
Prof.Dr.Lütfi Öveçoğlu0 212 285 3355ovecoglu@itu.edu.tr
Prof.Dr.Duygu Ağaoğulları0 212 285 6858bozkurtdu@itu.edu.tr

 

Konut Başvuru Değerlendirme Komisyonu

BaşkanProf.Dr.Kürşat Kazmanlı kursat@itu.edu.tr

 

Akademik Atama ve YÜkseltme Ön Değerlendirme Komisyonu

BaşkanProf.Dr.M. Lutfi Öveçoğlu0 212 285 3355ovecoglu@itu.edu.tr

 

Acil Durum Planlama ve Atık YÖnetim Komisyonu

BaşkanDoç.Dr.M.  Şeref Sönmez0 212 285 3399ssonmez@itu.edu.tr
ÜyelerDoç.Dr.Güldem Kartal Şireli0 212 285 3545kartalgu@itu.edu.tr
Prof.Dr.Servet İ.  Timur timur@itu.edu.tr
ÖğrGör.  Dr.Yonca Alkan Göksu alkanyo@itu.edu.tr
Dr.Müh.Selim Ertürk0 212 285 3387erturks@itu.edu.tr
Müh. Nihal Cebbar0 212 285 3380cebbar@itu.edu.tr

 

İSG Komisyonu

BaşkanDr. Öğr.Üyesi C. Fahir Arısoy0 212 285 7346fahir@itu.edu.tr
ÜyelerProf.Dr.Cüneyt Arslan0 212 285 3096arslanc@itu.edu.tr
Prof.Dr.M. Ercan Açma ercana@itu.edu.tr
Doç.Dr.Mohammadreza Nofar0 212 285 7339nofar@itu.edu.tr
Doç.Dr.M. Şeref Sönmez0 212 285 3399ssonmez@itu.edu.tr
ÖğrGör.  Dr.Yonca Alkan Göksu alkanyo@itu.edu.tr
Müh. Seyhan Atik0 212 285 3359atiks@itu.edu.tr

 

Stratejik Plan Komisyonu

BaşkanProf.Dr.Cevat Bora Derin0 212 285 3367bderin@itu.edu.tr
ÜyelerProf.Dr.Sebahattin Gürmen0 212 285 3427gurmen@itu.edu.tr
Doç.Dr.Bihter Zeytuncu Gökoğlu0 212 285 3534bihtzeytuncu@itu.edu.tr
Doç.Dr.M. Şeref Sönmez0 212 285 3399ssonmez@itu.edu.tr
ÖğrGör. Dr.Faiz Muhaffel0 212 285 7350muhaffel@itu.edu.tr

 

Arşiv, Ayıklama ve İmha Komisyonu

BaşkanDoç.Dr.M. Reza Nofar0 212 285 7339nofar@itu.edu.tr
ÜyelerDr.Müh.Selim Ertürk0 212 285 3387erturks@itu.edu.tr
Dr.Müh.Levent SEZER lsezer@itu.edu.tr
Müh. Sevgin TÜRKELİ turkelis@itu.edu.tr
Teknisyen Hüseyin SEZER sezerhu@itu.edu.tr

 

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

BaşkanProf.Dr.Filiz Şahin0 212 285 3381cinar@itu.edu.tr
ÜyelerProf.Dr.Gültekin Göller0 212 285 6891goller@itu.edu.tr
Doç.Dr.Bihter Zeytuncu Gökoğlu0 212 285 3534bihtzeytuncu@itu.edu.tr
Doç.Dr.İpek Akın Karadayı0 212 285 6895akinipe@itu.edu.tr

 

ÇAP ve Yandal Komisyonu

BaşkanProf.Dr. Filiz Şahin0 212 285 3381cinar@itu.edu.tr
ÜyelerProf.Dr. Gültekin Göller0 212 285 6891goller@itu.edu.tr
Doç.Dr. İpek Akın Karadayı0 212 285 6895akinipe@itu.edu.tr
Doç.Dr. Necip Ünlü unlu@itu.edu.tr

 

Burs Komisyonu

BaşkanProf.Dr.Servet İ.  Timur timur@itu.edu.tr
ÜyelerProf.Dr.Cevat Bora Derin0 212 285 3367bderin@itu.edu.tr
Prof.Dr.Onuralp Yücel0 212 285 6861yucel@itu.edu.tr
Prof.Dr.Ömer Serdar Özgen0 212 285 3364sozgen@itu.edu.tr
Doç.Dr.Duygu Ağaoğulları0 212 285 6858bozkurtdu@itu.edu.tr
Doç.Dr.Necip Ünlü0 212 285 7206unlu@itu.edu.tr
Dr. Öğr.ÜyesiNuri Solak0 212 285 3378solaknu@itu.edu.tr
Dr.Müh.Levent Sezer lsezer@itu.edu.tr

 

Tanıtım ve Halkla İlişkilier Komisyonu

BaşkanDoç.Dr.Mohammadreza Nofar0 212 285 7339nofar@itu.edu.tr
ÜyelerProf.Dr.Cevat Bora Derin0 212 285 3367bderin@itu.edu.tr
Prof.Dr.Hüseyin Kızıl0 212 285 3516kizilh@itu.edu.tr
Prof.Dr.M. Ercan Açma ercana@itu.edu.tr
Prof.Dr.Murat Baydoğan0 212 285 3512baydogan@itu.edu.tr
Doç.Dr.M. Şeref Sönmez0 212 285 3399ssonmez@itu.edu.tr

 

Eğitim Komisyonu

BaşkanProf.Dr.Cevat Bora Derin0 212 285 3367bderin@itu.edu.tr
ÜyelerProf.Dr.Burak Özkal0 212 285 3535ozkal@itu.edu.tr
Prof.Dr.Filiz Şahin0 212 285 3381cinar@itu.edu.tr
Prof.Dr.Gültekin Göller0 212 285 6891goller@itu.edu.tr
Prof.Dr.Hüseyin Çimenoğlu0 212 285 3427cimenogluh@itu.edu.tr
Prof.Dr.Hüseyin Kızıl0 212 285 3516kizilh@itu.edu.tr
Prof.Dr.M. Kürşat Kazmanlı0 212 285 3537kursat@itu.edu.tr
Prof.Dr.Murat Baydoğan0 212 285 3512baydogan@itu.edu.tr
Prof.Dr.M. Lutfi Öveçoğlu0 212 285 3355ovecoglu@itu.edu.tr
Prof.Dr.Onuralp Yücel yucel@itu.edu.tr
Prof.Dr.Sebahattin Gürmen0 212 285 3427gurmen@itu.edu.tr
Prof.Dr.Servet İ.  Timur timur@itu.edu.tr
Doç.Dr.Duygu Ağaoğulları0 212 285 6858bozkurtdu@itu.edu.tr
Doç.Dr.Güldem Kartal Şireli0 212 285 3545kartalgu@itu.edu.tr
Doç.Dr.İpek Akın Karadayı0 212 285 6895akinipe@itu.edu.tr
Doç.Dr.Mohammadreza Nofar0 212 285 7339nofar@itu.edu.tr
Doç.Dr.M. Şeref Sönmez0 212 285 3399ssonmez@itu.edu.tr
Dr.Öğr.  Üyesi Cem Örnek cornek@itu.edu.tr
Dr.Öğr.  Üyesi Nuri Solak0 212 285 3427solaknu@itu.edu.tr

 

Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Komisyonu

BaşkanProf.Dr.Burak Özkal0 212 285 3535ozkal@itu.edu.tr
ÜyelerProf.Dr.Cüneyt Arslan0 212 285 3096arslanc@itu.edu.tr
Prof.Dr.M. Lutfi Öveçoğlu0 212 285 3355ovecoglu@itu.edu.tr
Doç.Dr.Duygu Ağaoğulları0 212 285 6858bozkurtdu@itu.edu.tr
Dr.Öğr.  Üyesi Cem Örnek cornek@itu.edu.tr

 

Staj Komisyonu

BaşkanDoç.Dr.Necip Ünlü0 212 285 7206unlu@itu.edu.tr
ÜyelerProf.Dr.Cevat Bora Derin0 212 285 3367bderin@itu.edu.tr
Prof.Dr.Onuralp Yücel0 212 285 6861yucel@itu.edu.tr
Dr.Öğr.  Üyesi Nuri Solak0 212 285 3427solaknu@itu.edu.tr

 

Laboratuvar Yönetim Sistemi

BaşkanProf.Dr.Cevat Bora Derin0 212 285 33 67bderin@itu.edu.tr
ÜyelerProf.Dr.Filiz Çınar Şahin0 212 285 7166cinar@itu.edu.tr
Prof.Dr.Sebahattin Gürmen0 212 285 6862gurmen@itu.edu.tr
Prof.Dr.M.  Kürşat Kazmanlı0 212 285 3537kursat@itu.edu.tr
Doç.Dr.M. Şeref Sönmez0 212 285 3399ssonmez@itu.edu.tr
Prof.Dr.Murat Baydoğan0 212 285 3512baydogan@itu.edu.tr
Doç.Dr.M. Reza Nofar0 212 285 7339nofar@itu.edu.tr
Öğr.Gör. Dr.Faiz Muhaffel0 212 285 7350muhaffel@itu.edu.tr
Öğr.Gör. Dr.Yonca Alkan Göksu alkanyo@itu.edu.tr
Müh. Sevgin TÜRKELİ turkelis@itu.edu.tr
Tekniker  Hüseyin SEZER sezerhu@itu.edu.tr

 

Öğrenci Değişim Komisyonu

BaşkanDr.Öğr.  Üyesi Cem Örnek 

cornek@itu.edu.tr

 Doç.Dr.Billur Deniz Polat Karahan (EELISA Program Koordinatörü)  
ÜyelerDoç.Dr.Bihter Zeytuncu Gökoğlu0 212 285 3534bihtzeytuncu@itu.edu.tr
Öğr.Gör. Dr.Faiz Muhaffel0 212 285 7350muhaffel@itu.edu.tr
Prof.Dr.Cevat Bora Derin0 212 285 3367

bderin@itu.edu.tr

 

Demirbaş Sayım, Değer ve Hurda Komisyonu

BaşkanDoç.Dr.Güldem Kartal Şireli0 212 285 3545kartalgu@itu.edu.tr
ÜyelerProf.Dr.M.  Kürşat Kazmanlı0 212 285 3537kursat@itu.edu.tr
Doç.Dr.M.  Şeref Sönmez0 212 285 3399ssonmez@itu.edu.tr
Dr.Öğr.  Üyesi C.  Fahir Arısoy0 212 2285 7346fahir@itu.edu.tr
Öğr.GörFaiz Muhaffel0 212 285 7350muhaffel@itu.edu.tr
Dr.Müh.Selim Ertürk0 212 285 3387erturks@itu.edu.tr
Müh. Seyhan Atik0 212 285 3359atiks@itu.edu.tr