Özgörev

İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü;
her biri kendi alanında uzman, özgün birikimlere sahip nitelikli öğretim üyesi kadrosu, altyapı ve laboratuar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye’nin önder yüksek öğrenim kurumu özelliğini korumak ve geliştirmek amacıyla sürekli gelişme öngörüsü ile bütünleştirmiş bir anlayışın temsilcisidir.
Bölümümüz bu niteliklerini;

► mevcut mühendislik malzemelerinin özelliklerini araştırma, belirleme ve yeni mühendislik malzemelerini araştırma ve geliştirme bilgi ve becerisine sahip,
► yeni ürün ve proses tasarımına katkı sağlayacak mühendislik malzemelerinin üretimine, şekillendirilmesine ve korunmasına yönelik teknolojiler konusunda bilgi sahibi,
► ulusal ve uluslararası düzeyde değişik endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek,
► yaratıcı, kendini sürekli geliştirmeye yönelik öğrenme yetisini kazanmış,
► kalite ve çevre bilinci oluşmuş ve bunları mesleki yetenekleri ile uygulamaya aktarmaya hazır,
► sosyal, toplumsal, etik ve ekonomik bilince ve sorumluluğa sahip,
► çağdaş Metalurji ve Malzeme Mühendislerini yetiştirmeye ve ulusal ve uluslararası düzeyde tartışmasız kabul görecek niteliklere sahip, bilgi ve teknoloji üretimini destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmaya ve bunları yayınlamaya odaklamıştır.

Özgörü

İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, insanlığın ve ülkemizin refah ve mutluluğu için;

► insani ve toplumsal değerleri,
► sürekli gelişme anlayışını,
► bilimin evrensel niteliklerini,
► çağdaş eğitim kültürü ve değerlerini temel alarak öğrencilerine verdiği lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi ile, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip, Türkiye’nin önder yüksek öğrenim kurumu olmayı ve gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla
► ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten ve
► bunları ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayarak toplumun faydasına sunan

bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.

Program Eğitim Hedefleri

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı, mezuniyetten sonraki birkaç yıl içinde mezunlarından aşağıda verilen kazanımları bekler:

  • Üye topluluklarda faaliyet göstermek ve kamu sağlığı, güvenliği ve refahını göz önünde bulundurarak yüksek etik standartlar ve mühendislik davranış kuralları ile hareket etmek

  • İşlevler arası ekiplerle etkin bir şekilde yapı-özellik-işlem-performans ilişkisini kurarak mühendislik çözümleri tasarlamak için bilim ve mühendislik ilkelerini kullanmada akıllı ve pratik olmak

  • Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak yaşam boyu öğrenme deneyimleri ile mesleki gelişimlerini sürdürmek

  • Kuruluşlarda ve/veya lisansüstü programlarda yerel, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde başarılı bir şekilde istihdam edilmek ve mesleğine hizmet etmek