Özgörev

İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü;
her biri kendi alanında uzman, özgün birikimlere sahip nitelikli öğretim üyesi kadrosu, altyapı ve laboratuar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye’nin önder yüksek öğrenim kurumu özelliğini korumak ve geliştirmek amacıyla sürekli gelişme öngörüsü ile bütünleştirmiş bir anlayışın temsilcisidir.
Bölümümüz bu niteliklerini;

► mevcut mühendislik malzemelerinin özelliklerini araştırma, belirleme ve yeni mühendislik malzemelerini araştırma ve geliştirme bilgi ve becerisine sahip,
► yeni ürün ve proses tasarımına katkı sağlayacak mühendislik malzemelerinin üretimine, şekillendirilmesine ve korunmasına yönelik teknolojiler konusunda bilgi sahibi,
► ulusal ve uluslararası düzeyde değişik endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek,
► yaratıcı, kendini sürekli geliştirmeye yönelik öğrenme yetisini kazanmış,
► kalite ve çevre bilinci oluşmuş ve bunları mesleki yetenekleri ile uygulamaya aktarmaya hazır,
► sosyal, toplumsal, etik ve ekonomik bilince ve sorumluluğa sahip,
► çağdaş Metalurji ve Malzeme Mühendislerini yetiştirmeye ve ulusal ve uluslararası düzeyde tartışmasız kabul görecek niteliklere sahip, bilgi ve teknoloji üretimini destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmaya ve bunları yayınlamaya odaklamıştır.

Özgörü

İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, insanlığın ve ülkemizin refah ve mutluluğu için;

► insani ve toplumsal değerleri,
► sürekli gelişme anlayışını,
► bilimin evrensel niteliklerini,
► çağdaş eğitim kültürü ve değerlerini temel alarak öğrencilerine verdiği lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi ile, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip, Türkiye’nin önder yüksek öğrenim kurumu olmayı ve gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla
► ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten ve
► bunları ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayarak toplumun faydasına sunan

bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.

Eğitsel Hedefler

Programın Eğitsel Hedefleri

  • Matematik, fizik, kimya, fizikokimya ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip ve bunları alanında kullanabilen,

  • Modern mühendislik uygulamaları için gerekli teknikler ve donanımlar konusunda bilgi sahibi ve bu bilgileri tasarım, uygulama ve iletişim alanında etkili kullanabilen,

  • Metalurjik üretim yöntem parametreleri arasındaki ilişkiler ile tanımlı/tanımsız malzemelerin yapı-özellik-işleme-performans ilişkilerini standart veya tasarlayacağı deneysel yöntemlerle karakterize etme ve sonuçları yorumlama yeteneğine sahip,

  • Metalurji ve malzeme bilimi ve mühendisliğindeki temel kavramları bilen ve hertürlü malzemeyi yapı-özellik-işleme-performans ilişkileri çerçevesinde değerlendirebilen,

  • Metal ve metaldışı mühendislik malzemelerinin doğal ve ikincil kaynaklardan üretilmesine, şekillendirilmesine, işlenmesine, korunmasına ve yüzey işlemlerine yönelik proses ve teknolojileri derinlemesine bilen ve bunların uygulanmasına ve geliştirilmesine katkı verebilecek,

  • Mühendislik problemlerini tanımlayabilen, çözüme uygun malzeme, sistem, ürün ve proses seçebilen, tasarlayabilen ve bunları kaynakların ve doğanın korunması ve kaliteli üretim öngörüsü ile ekonomik temelleri olan projelere dönüştürebilecek,

  • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci oluşmuş, çağdaş ve toplumsal gelişmeleri takip eden, yorumlayan, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, takım çalışmasına yatkın ve sürekli öğrenme gereğini algılamış

mezunlar yetiştirmektir.