• İTÜ Genel Staj Esasları'nda
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ek Staj Esasları'nda

Gerekli bilgiler ve yönergeler detaylıca açıklanmıştır. Ancak, stajlarınız ile ilgili sorularınızı:

Araş. Gör. Semih Ateş - semih.ates@itu.edu.tr üzerinden elektronik posta ile iletebilirsiniz. 

NOT1: Portal üzerinde değişikler ve sigortalılık işlemleri için Merkezi Staj Birimi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

NOT2: Lütfen Staj Esaslarında yer verilmiş bilgileri doğrudan sormayınız.

NOT3: Staj kurulumuz Staj Esaslarında yer alan yönergelerin uygulanması ve stajınızın uygunluğunu kontrol etmektedir. Esaslarda yer alan bilgiler hakkında değişim/değişiklik gibi taleplerde bulunmayınız.

[ÖNEMLİ] Staj-Mezuniyet Durumu (09 Temmuz 2021)


Sevgili öğrencilerimiz,

 

17.06.2021 tarihinde yapılan 774 sayılı senato toplantısında alınan karar gereği staj muafiyet hakkı güncellenmiştir. Alınan Senato kararı aşağıda verilmiştir:

 

Madde 10- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu sonunda derslerini ve stajlarını tamamlamaları halinde mezun olacak fakat küresel salgın koşulları nedeniyle zorunlu stajını tamamlamayan öğrencilerin staj yükümlülüğünden muaf tutulmaları görüşüldü ve yapılan görüşmeler sonunda; toplam staj yükümlülüğünün en az yarısını (%50) tamamlayanların staj yükümlülüğünden muaf tutulmalarının uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Yaz okulu ile birlikte derslerinin tamamını başarılı olarak ve staj yükümlülüğünün en az yarısı olan 23 iş gününü tamamlamış iseniz muafiyet talebinde bulunabilirsiniz.

 

Sağlıklı günler dileriz,

[ÖNEMLİ-GÜNCEL] 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Durumundaki Öğrenciler Hakkında (22.06.2021)


Sevgili öğrencilerimiz,

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda derslerini ve stajlarını tamamlamaları halinde mezun olacak öğrencilerimizin staj defteri ve ilgili belgeleri bahar yarıyılı sınav notlarının son giriş tarihinden önce İTÜ Portal sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

İTÜ Portal sistemine staj defteri ve ilgili belgeleri yükleyen öğrencilerimizin, staj bilgilerinin otomasyon sistemine ivedilikle kayıt edilebilmesi için işlemlerini tamamladıklarına dair bilgilendirmeyi fahir@itu.edu.tr ve atessem@itu.edu.tr adreslerine elektronik posta ile bildirmeleri gerekmektedir (portal tarafından otomatik bilgilendirme yapılmamaktadır) !!! 

Stajınızın değerlendirilebilmesi için:

 • İTÜ Portal sistemi üzerinde tüm belgeleriniz eksiksiz olarak yüklenmiş olmalıdır.
 • Staj sicil fişinizin;
  • Bölümümüzün e - posta adresine; metmuh@itu.edu.tr 'ye staj yapmış olduğunuz firma tarafından veya
  • Staj yaptığınız firma tarafından kapalı zarfta, mühürlü bir şekilde bölümümüze posta ile veya
  • Staj yapan öğrencimiz tarafından kapalı zarfta, mühürlü bir şekilde bölümümüze
  bırakılması gerekmektedir.
 • İTÜ Portal sistemine staj defteri ve ilgili belgeleri yükleyen öğrencilerimizin fahir@itu.edu.tr ve atessem@itu.edu.tr adreslerine elektronik posta ile yükleme sonrası "yüklemelerin doğru ve eksiksiz yapıldığına ilişkin bilgilendirme" yapması gerekmektedir. 

 

Sağlıklı günler dileriz,

Staj Duyurusu (12 Mart 2021)


T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ BAŞKANLIĞI STAJ SEFERBERLİĞİ DUYURUSU 

Sevgili öğrencilerimiz, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj Seferberliği Hareketi’ni başlatması gereğince;

2021 yılı itibariyle, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan Staj Seferberliği kapsamında Kariyer Kapısı “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” web sitesi üzerinden stajyer alınacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresinden aday profillerini oluşturmaları ve başvuru tarihlerini takip ederek başvurmaları gerekmektedir.

İlgili duyurunun erişim adresi: https://www.goc.gov.tr/tc-cumhurbaskanligi-insan-kaynaklari-ofisi-baskanligi-staj-seferberligi-duyurusu

 

Sağlıklı günler dileriz,

SIKÇA SORULAN SORULAR

Burada yer alan bilgiler sadece Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin stajları için geçerlidir.

 • İTÜ Genel Staj Esaslarını ve Bölümümüz Staj Yönetmeliğini okuyunuz!
 • Staj yapılacak kurum staj yapacak öğrenci tarafından bulunur. Ancak stajyer öğrenci istihdam etmek isteyen kurumlara ilişkin duyurular Bölümümüz İnternet Sitesi/Staj sekmesinde altında paylaşılır.
 • Staj belgeleriniz İTÜ PORTAL üzerine yüklenecektir. İmzalanacak belgeler için imza işlemleri sonrasında yine belgeyi PORTAL üzerindeki ilgili sekmeye yüklemeniz gerekmektedir. PORTAL üzerinden yapılan işlemler sonucunda alınan belgeler ile ilgili işlem yapılacaktır. 
 • Staj sıralamanız atölye, üretim, işletme olarak tavsiye edilmektedir. Fakat staj yapmak istediğiniz firmanın yetkinliği açısından bu sıralamada değişiklik yapılabilir.
 • PORTAL üzerinden staj defteri yükleme işlemi gerçekleştirildikten sonra Bölüm Staj Komisyonu'na bilgi verilmesi gerekmektedir (PORTAL sistemi işlem yapıldığına dair bildirim göndermemektedir).

Staj ile ilgili Okulumuz Merkezi Staj Birimi ve Bölümümüz Staj Komisyonları aktif faaliyet göstermektedir. Staj ile ilgili aktif faaliyet gösteren birim ve komisyonların görevleri İTÜ Staj Genel Esaslarında Merkezi Staj Birimi için (3.bölüm'de), Staj Komisyonları için (2. bölüm'de) belirtilmiştir. 

Staj belgeleri hakkında:

 • EK - 1 süreci için aşağıdaki adımları dikkatli takip etmeniz gerekmektedir:
  • PORTAL üzerinden staj yapılmasına ilişkin kayıt açılır, firma bilgileri ve kişisel bilgileriniz eksiksiz olarak bu sisteme girilir.
  • PORTAL üzerinden staj kaydı yapıldıktan sonra EK-1 belgesi otomatik olarak oluşacaktır. Bu belge staj yapacak öğrenci imzalı, staj yapılacak kurum tarafından kaşeli ve imzalı olarak staj komisyonuna sunulur. Staj komisyonuna gönderilecek belgede tüm bilgilerin eksiksiz doldurulduğuna ve imzaların eksiksiz olduğuna dikkat edin!
   • EK-1'de yer alan Staj Günleri bölümünde staj yapacağın günleri "YUVARLAK" içerisine alarak işaretleyin.
   • EK-1'de eksik bilgi olması durumunda EK-1 belgeniz onaylanmayacaktır ve tarafınıza gönderilmeyecektir. Bu sebeple bu belgenin EKSİKSİZ VE DOĞRU DOLDURULDUĞUNDAN EMİN OLUN!.
  • Staj komisyonu tarafından da imzalanan belge tarafınıza teslim edilecektir.
  • 3 imzanın da (staj yapacak öğrenci, staj yapılacak kurum, staj komisyonu) tam olduğu belge staj yapacak öğrenci tarafından Fakülte Dekanlığı'na imza için iletilir.
 • EK - 4 belgesi ödemelere ilişkin belgedir, sigortalılık işlemleri ve ödemeler için "Merkezi Staj Birimi" ile iletişime geçebilirsiniz.

Staj defteri hakkında:

 • Staj defteri formatı İTÜ Genel Staj Esasları Madde 28'de detaylıca açıklanmıştır. Staj defteriniz: staj defteri kapağı, staj içeriği sayfaları (yapılanlar, çizimler vs.) ve öğrenci staj değerlendirme formu (son sayfada) sıralamasında olmalıdır. 
 • Öğrenci staj değerlendirme formu ve işveren staj değerlendirme formu https://kmg.itu.edu.tr/ogrenciler/belgeler-ve-formlar adresinde bölümümüz staj belgeleri içerisinde mevcuttur. 
 • İşveren staj değerlendirme formu (staj sicil fişi) elektronik posta ile metmuh@itu.edu.tr adresine veya kapalı zarfta mühürlü olarak firma tarafından bölümümüze kargo ile, staj yapan öğrenci tarafından bölümümüze kargo/elden teslim şeklinde gerçekleştirilmelidir. Staj yapan öğrenci işveren staj değerlendirme formunu elektronik posta ile göndermemelidir! 

Staj raporu teslim tarihleri hakkında:

 • İTÜ Genel Staj Esasları 8. bölüm Madde 24:
  • Yaz dönemi stajları için: akademik yılın başlama tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Dönem içi stajlarda staj btimini takip eden 15 gün içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Dönem içi veya yaz öğretiminde staj yapılması hakkında:

Cumartesi ve pazar günü staj yapılması hakkında :

 • Dönem içi veya yaz öğretiminde en az 2 iş günü boş olan öğrenciler staj yapabilir.
 • İTÜ Genel Staj Esasları 1.Bölüm Madde 4: Staj genel esaslarında kullanılan "çalışma günü" tanımı, öğrencinin staj çalışmasını gerçekleştireceği kurum/kuruluşun faaliyet gösterdiği iş gününü (Cumartesi ve pazar günleri de dahil) ifade etmektedir.
  • Öğrenciler staj yapacağı günleri EK - 1 belgelerinde belirtmelidir. 

Çift anadal programı (ÇAP) öğrencilerinin veya bölümümüze geçiş yapan öğrencilerin staj saydırma işlemi hakkında:

 • Çift anadal programında bulunan veya geçiş yaparak önceki stajlarını saydırmak isteyen öğrencilerimiz bu taleplerini öncelikle öğrenci işlerine dilekçe ile bildirirler. Dilekçeye ek olarak staj defteri eklenmesi, staj saydırma talebinizin Bölümümüz Staj Komisyonu tarafından değerlendirilebilmesi için gerekmektedir. 
 • Yapılan talep dilekçesi öğrenci işleri tarafından Bölümümüz Staj Komisyonu'na iletilir.
 • Öncelikle yapılan ve saydırılmak istenen stajların kendi programları tarafından sisteme girilmiş olması gerekmektedir.