İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 4 yıllık lisans eğitimleri sırasında yapmakla yükümlü oldukları stajlar Endüstri (20 iş günü) ve Endüstri ve İşletme (25 iş günü) stajlarıdır.

Staj ile ilgili yazışmalar yalnızca met-staj@itu.edu.tr adresi üzerinden yapılmalıdır. Komisyon üyelerinin kişisel e-posta adreslerine staj ile ilgili gönderilen e-postalara cevap verilmeyecektir.

Öğrencilerin stajlarını İTÜ Staj Genel Esasları ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Staj Esasları hükümlerine uygun şekilde yapmaları gerekmektedir.

Staj komisyonu onayı için öğrencilerin Ek1 belgesi ile birlikte Öğrenci İşleri Otomasyon programından (sis.itu.edu.tr) alacakları transkript belgesini de getirmeleri gerekmektedir.

Öğrenci, yukarıda belirtilen stajlarını her yıl bir staj olmak üzere öğrenim durumlarına göre önce Endüstri stajı olmak üzere sıra ile yapar.

Staj çalışması bitimi sonrasında stajın yapıldığı işletme tarafından “İşveren Staj Değerlendirme Formu(Staj Sicil Fişi)” belgesi doldurulur ve işletmedeki ilgili sorumlu e-postası üzerinden  met-staj@itu.edu.tr adresine gönderilir.

Stajların amacı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mesleki deneyim kazanmaları için büyük ölçekli ve entegre tesislerdeki üretim uygulamalarını görmeleri ve bilgi edinmeleridir.

Staj süreci akış şemasına buradan ve stajla ilgili sıkça sorulan sorulara(SSS) buradan ulaşabilirsiniz.

Sıkça sorulan sorular dışındaki sorularınızı Staj Komisyonu e-posta adresine gönderebilirsiniz (met-staj@itu.edu.tr). E-postalara cevap verme süresi ortalama 1 haftadır, bu süre içinde hatırlatma e-postası göndermemeniz rica olunur. 

Staj Komisyonu:

Dr. Öğr Üyesi Erçin Çağan Duran (Bşk.)

Prof. Dr. Bora Derin

Prof. Dr. Sebahattin Gürmen

Dr. Öğr. Üyesi Faiz Muhaffel

Doç. Dr. Necip Ünlü

 

Staj Programları Duyuruları

 

Ulusal Staj Programı (USP) [Güncel] 

Son başvuru: 31.03.2022

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kapsamında yürürlüğe alınan Ulusal Staj Programı (USP) hakkında bilgiler aşağıda ve burada verilmiştir. 

USP Nedir?

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Ulusal Staj Programı’nın kapsamı 2022’de KOBİ’lerimizin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini desteklemek üzere, bu öğrencileri de dâhil edecek şekilde genişletilmiştir. 

Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlik puanları üzerinden değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından iki kez üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen Program, profesyonel hayatının başındaki pek çok gence henüz öğrenci iken iş hayatını deneyimleme ve kariyer yolculuğuna yön verme şansı tanımıştır.

 

 

TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)

Lisans öğrencilerimizin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla STAR Programı hazırlanmıştır.

Program çağrı metnine STAR proje portalından (https://star.tubitak.gov.tr/) veya program web sayfasından (https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari)  ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı

 

Staj Seferberliği Duyurusu (T.C. Cumhurbaşanlığı)


T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ BAŞKANLIĞI STAJ SEFERBERLİĞİ DUYURUSU 

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj Seferberliği Hareketi’ni başlatması gereğince;

https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” web sitesi üzerinden stajyer alınacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresinden aday profillerini oluşturmaları ve başvuru tarihlerini takip ederek başvurmaları gerekmektedir.

İlgili duyurunun erişim adresi: https://www.goc.gov.tr/tc-cumhurbaskanligi-insan-kaynaklari-ofisi-baskanligi-staj-seferberligi-duyurusu