Genel Bilgiler

 • İTÜ Genel Staj Esasları'nda
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ek Staj Esasları'nda

Gerekli bilgiler ve yönergeler detaylıca açıklanmıştır. Ancak, stajlarınız ile ilgili sorularınızı:

NOT1: Portal üzerinde değişikler ve sigortalılık işlemleri için Merkezi Staj Birimi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

NOT2: Lütfen Staj Esaslarında yer verilmiş bilgileri doğrudan sormayınız.

NOT3: Staj kurulumuz Staj Esaslarında yer alan yönergelerin uygulanması ve stajınızın uygunluğunu kontrol etmektedir. Esaslarda yer alan bilgiler hakkında değişim/değişiklik gibi taleplerde bulunmayınız.

 

Staj defteri formatına "Portal hesabınız" üzerinden -> Öğrenci -> Staj İşlemleri -> Belgeler bölümünden ulaşabilirsiniz. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Burada yer alan bilgiler sadece Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin stajları için geçerlidir.

 • İTÜ Genel Staj Esaslarını ve Bölümümüz Staj Yönetmeliğini okuyunuz!
 • Staj yapılacak kurum staj yapacak öğrenci tarafından bulunur. Ancak stajyer öğrenci istihdam etmek isteyen kurumlara ilişkin duyurular Bölümümüz İnternet Sitesi/Staj sekmesinde altında paylaşılır.
 • Staj belgeleriniz İTÜ PORTAL üzerine yüklenecektir. İmzalanacak belgeler için imza işlemleri sonrasında yine belgeyi PORTAL üzerindeki ilgili sekmeye yüklemeniz gerekmektedir. PORTAL üzerinden yapılan işlemler sonucunda alınan belgeler ile ilgili işlem yapılacaktır. 
 • Staj sıralamanız atölye, üretim, işletme olarak tavsiye edilmektedir. Fakat staj yapmak istediğiniz firmanın yetkinliği açısından bu sıralamada değişiklik yapılabilir.
 • PORTAL üzerinden staj defteri yükleme işlemi gerçekleştirildikten sonra Bölüm Staj Komisyonu'na bilgi verilmesi gerekmektedir (PORTAL sistemi işlem yapıldığına dair bildirim göndermemektedir).

Staj ile ilgili Okulumuz Merkezi Staj Birimi ve Bölümümüz Staj Komisyonları aktif faaliyet göstermektedir. Staj ile ilgili aktif faaliyet gösteren birim ve komisyonların görevleri İTÜ Staj Genel Esaslarında Merkezi Staj Birimi için (3.bölüm'de), Staj Komisyonları için (2. bölüm'de) belirtilmiştir. 

Staj belgeleri hakkında:

 • EK - 1 süreci için aşağıdaki adımları dikkatli takip etmeniz gerekmektedir:
  • PORTAL üzerinden staj yapılmasına ilişkin kayıt açılır, firma bilgileri ve kişisel bilgileriniz eksiksiz olarak bu sisteme girilir.
  • PORTAL üzerinden staj kaydı yapıldıktan sonra EK-1 belgesi otomatik olarak oluşacaktır. Bu belge staj yapacak öğrenci imzalı, staj yapılacak kurum tarafından kaşeli ve imzalı olarak staj komisyonuna sunulur. Staj komisyonuna gönderilecek belgede tüm bilgilerin eksiksiz doldurulduğuna ve imzaların eksiksiz olduğuna dikkat edin!
   • EK-1'de yer alan Staj Günleri bölümünde staj yapacağın günleri "YUVARLAK" içerisine alarak işaretleyin.
   • EK-1'de eksik bilgi olması durumunda EK-1 belgeniz onaylanmayacaktır ve tarafınıza gönderilmeyecektir. Bu sebeple bu belgenin EKSİKSİZ VE DOĞRU DOLDURULDUĞUNDAN EMİN OLUN!.
  • Staj komisyonu tarafından da imzalanan belge tarafınıza teslim edilecektir.
  • 3 imzanın da (staj yapacak öğrenci, staj yapılacak kurum, staj komisyonu) tam olduğu belge staj yapacak öğrenci tarafından Fakülte Dekanlığı'na imza için iletilir.
 • EK - 4 belgesi ödemelere ilişkin belgedir, sigortalılık işlemleri ve ödemeler için "Merkezi Staj Birimi" ile iletişime geçebilirsiniz.

Staj defteri hakkında:

 • Staj defteri formatı İTÜ Genel Staj Esasları Madde 28'de detaylıca açıklanmıştır. Staj defteriniz: staj defteri kapağı, staj içeriği sayfaları (yapılanlar, çizimler vs.) ve öğrenci staj değerlendirme formu (son sayfada) sıralamasında olmalıdır.  
 • Öğrenci staj değerlendirme formu ve işveren staj değerlendirme formu sayfa sonunda mevcuttur. 
 • İşveren staj değerlendirme formu (staj sicil fişi) elektronik posta ile metmuh@itu.edu.tr adresine veya kapalı zarfta mühürlü olarak firma tarafından bölümümüze kargo ile, staj yapan öğrenci tarafından bölümümüze kargo/elden teslim şeklinde gerçekleştirilmelidir. Staj yapan öğrenci işveren staj değerlendirme formunu elektronik posta ile göndermemelidir! 

Staj raporu teslim tarihleri hakkında:

 • İTÜ Genel Staj Esasları 8. bölüm Madde 24:
  • Yaz dönemi stajları için: akademik yılın başlama tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Dönem içi stajlarda staj btimini takip eden 15 gün içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Dönem içi veya yaz öğretiminde staj yapılması hakkında:

Cumartesi ve pazar günü staj yapılması hakkında :

 • Dönem içi veya yaz öğretiminde en az 2 iş günü boş olan öğrenciler staj yapabilir.
 • İTÜ Genel Staj Esasları 1.Bölüm Madde 4: Staj genel esaslarında kullanılan "çalışma günü" tanımı, öğrencinin staj çalışmasını gerçekleştireceği kurum/kuruluşun faaliyet gösterdiği iş gününü (Cumartesi ve pazar günleri de dahil) ifade etmektedir.
  • Öğrenciler staj yapacağı günleri EK - 1 belgelerinde belirtmelidir. 

Çift anadal programı (ÇAP) öğrencilerinin veya bölümümüze geçiş yapan öğrencilerin staj saydırma işlemi hakkında:

 • Çift anadal programında bulunan veya geçiş yaparak önceki stajlarını saydırmak isteyen öğrencilerimiz bu taleplerini öncelikle öğrenci işlerine dilekçe ile bildirirler. Dilekçeye ek olarak staj defteri eklenmesi, staj saydırma talebinizin Bölümümüz Staj Komisyonu tarafından değerlendirilebilmesi için gerekmektedir. 
 • Yapılan talep dilekçesi öğrenci işleri tarafından Bölümümüz Staj Komisyonu'na iletilir.
 • Öncelikle yapılan ve saydırılmak istenen stajların kendi programları tarafından sisteme girilmiş olması gerekmektedir.

 


Ulusal Staj Programı (USP) [Güncel]

Son başvuru: 31.03.2022

Değerli Öğrencilerimiz,

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kapsamında yürürlüğe alınan Ulusal Staj Programı (USP) hakkında bilgiler aşağıda ve burada verilmiştir. 

USP Nedir?

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Ulusal Staj Programı’nın kapsamı 2022’de KOBİ’lerimizin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini desteklemek üzere, bu öğrencileri de dâhil edecek şekilde genişletilmiştir. 

Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlik puanları üzerinden değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından iki kez üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen Program, profesyonel hayatının başındaki pek çok gence henüz öğrenci iken iş hayatını deneyimleme ve kariyer yolculuğuna yön verme şansı tanımıştır.

Saygılarımızla,

 

 

TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)

Değerli Araştırmacımız,

Lisans öğrencilerimizin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla STAR Programı hazırlanmıştır.

Program çağrı metnine STAR proje portalından (https://star.tubitak.gov.tr/) veya program web sayfasından (https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari)  ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı

 

Staj Seferberliği Duyurusu (T.C. Cumhurbaşanlığı)


T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ BAŞKANLIĞI STAJ SEFERBERLİĞİ DUYURUSU 

Sevgili öğrencilerimiz, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj Seferberliği Hareketi’ni başlatması gereğince;

https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” web sitesi üzerinden stajyer alınacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresinden aday profillerini oluşturmaları ve başvuru tarihlerini takip ederek başvurmaları gerekmektedir.

İlgili duyurunun erişim adresi: https://www.goc.gov.tr/tc-cumhurbaskanligi-insan-kaynaklari-ofisi-baskanligi-staj-seferberligi-duyurusu

 

Sağlıklı günler dileriz,