Yürütülen Projeler (2017 - 2021)

Proje Türü Proje No Proje Adı Yürütücü Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
AB mCBEEs Advanced Integrative Solutions to Corrosion Problems Beyond Micro-Scale:Towards Long-term Durability of Miniaturized Biomedical, Electronic and Energy Systems Prof. Dr. Mustafa Kamil Ürgen 2017 2021
Boren 2019-31-07-15-001 Ucuz Oksit Hammaddelerden Mekanokimyasal Sentezleme Yoluyla Üretilen Yüksek Safiyetteki Metal Borür (Ti, Zr, Hf, Ta, Mo, W, Cr, Mn Borür) Tozlarından Yüksek Entropi Borür Seramiklerinin Sinterlenmesi ve İlişkin Karakterizasyon Çalışmaları” Doç. Dr. Duygu Ağaoğulları 2019 2021
Tübitak 216M520 Metalik Damar Stentlerinde Restenoz Riskini Azaltıcı Ve Doğal Endotelizasyon Hızlandırıcı Yenilikçi Kaplamalar Prof. Dr. Mustafa Kamil Ürgen 2018 2021
Tübitak 119M086 Yüksek Entropili Alxcocrfeni-M (M=Moa,Cub,Mnc) Alaşımlarının Kendiliğinden İlerleyen Yüksek Sıcaklık Sentezi Ile Üretimi Ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Cevat Bora Derin 2019 2021
Boren 2016-31-07-15-004 Milli Ergimiş Tuz - Bor Difüzyon Teknolojisiyle Otomotiv Sektöründe Yeni Nesil Yüksek Performanslı Çelik Ürünlerin Üretilmesi Doç. Dr. Güldem Kartal Şireli 2016 2020
Tübitak 215M234 Düzenli Ve Açık Gözenekli Geometride Metal Köpüklü Akış Kanalına Sahip Yüksek Performanslı Kompakt Isı Eşanjörü Tasarımı Ve Geliştirilmesi Prof. Dr. Özgül Keleş 2016 2020
Tübitak 117M238 Nano-Modifiyeli Üstün-Tokluğa Sahip Pla-Bazlı Biyopolimerik Harman Nanokompozit Sistemlerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Mohammadreza Nofar 2018 2020
Tübitak 218M904 Oksalatlı Bileşiklerden Soğutma Sektörüne Yönelik Lafesi Temelli Yeni Nesil Manyetokalorik Malzeme Geliştirilmesi Prof. Dr. Sebahattin Gürmen 2019 2020
Tübitak 117M296 İlaç Tarama Ve Geliştirme Testlerinde Kullanıma Yönelik Üç Boyutlu Mikroakışkan Çip Üstü Organ Platformu Geliştirilmesi Prof. Dr. Hüseyin Kızıl 2017 2019
Tübitak 115M085 Motor Kontrol Ünitesi Tarafından Motor Hasarının Hesaplanması Ve Çalışma Parametrelerinin Kontrolü Dr. Öğr. Üy. Nuri Solak 2016 2019
Tübitak 5160013 Supap Üretiminde Kullanilan Ekstrüzyon Kaliplarinin Ömrünün İyileştirilmesi İçin Alternatif Çözümlerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu 2017 2019
Tübitak 116M830 AgCuNi Üçlü Alaşım Partiküllerinin Üretimi Ve İletken Mürekkep Tasarımı Prof. Dr. Sebahattin Gürmen 2017 2018
Tübitak 114M554 PIII & D Yönteminde Darbeli Bias Geriliminin Büyüklüğü, Etkin Çevrim Oranı Ve Argon Kısmi Basıncının TiN Ve TiAIN  Kaplamaların Yapısal Özellikleri Ve Aşınma Dayanımları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Prof. Dr. Mustafa Kamil Ürgen 2015 2018
Tübitak 115M129 Aluminyum Anodik  Oksit Şablonlar Üzerinde Kendi Kendini Taşıyabilen Nikel Nanotel Yapıların Değişik Nikel Kaplama Elektrolitleri Kullanılarak Elektrolitik Metal Kaplama Yolu Ile Üretilmesi Ve Tanımlanması Prof. Dr. Mustafa Kamil Ürgen 2015 2017
Tübitak 114M802 Erken Tanıya Yönelik Mikroakışkan Tabanlı Tek Hücre Yakalama Sistemlerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Hüseyin Kızıl 2014 2017
Tübitak 214M093 Mekanik Alaşımlama Ve Kriyojenik Öğütme Yöntemleriyle Çeşitli Borür Ve Karbür Partikül Takviyeli Ötektik Altı Al-Si Alaşım Esaslı Toz Ve Sinter Kompozitlerin Ve Hibrit Kompozitlerin Sentezlenmesi Ve Ilişkin Karakterizasyon Çalışmaları Prof. Dr. Mustafa Lütfi Öveçoğlu 2015 2017
Tübitak 215M617 Silisyum Karbür Ve Grafen Nano Partikül İlaveleri Ile Titanyum Diborür Ve Niyobyum Diborür Seramiklerinin Kırılma Tokluğu Ve Oksidasyon Direncinin İyileştirilmesi Doç. Dr. İpek Akın Karadayı 2016 2017
Tübitak 5150062 Yeni Yönetmeliklere Göre Gidalarla Temasa Uygun Emaye Yüzeylerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Onuralp Yücel 2016 2017
Tübitak 115M631 Yerli Selestit Cevherinden Hareketle Alüminyum Döküm Sektörü İçin Modifikatör Üretimi Prof. Dr. Cüneyt Arslan 2015 2017