Sevgili Öğrenciler,
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 11 Mayıs 2020 tarih ve 30480 sayılı kararı ve İTÜ Senatosunun 14.05.2020 tarih ve 734 sayılı kararı gereğince Üniversitemizde, 2019-2020 Bahar yarıyılında uzaktan eğitim ve yoğunlaştırılmış uzaktan eğitim ile verilen derslerin yarıyıl sonu sınavlarına ve 2019-2020 akademik yılı EK-1 ve Ek-2 sınavlarına dair “Çevrim İçi (online) ve Çevrim Dışı (offline) Sınav Uygulama Esasları”na buradan ulaşabilirsiniz.

Hepinize başarılar dileriz,
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü