lisansüstüiçingörsel


Program Hakkında Bilgi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Malzeme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıya çıkarılmıştır.

Tarihin başlangıcından beri insanlığın gelişimi, zenginleşmesi, güvenliği ve yaşam kalitesindeki artış hemen hemen tümü ile yeni malzemeler ve bunların kullanımı ile üretilen ürünlerin geliştirilmesine bağlı bir yol izlemiştir. Yeni malzemeler ve bunların verimli üretimi olmaksızın, modern dünya araç ve gereçleri, makinalar, bilgisayarlar, otomobiller, hava araçları, iletişim araçları ve yapısal amaçlı ürünlerin varlığı mümkün olamazdı. Malzeme bilimcileri ve mühendisleri malzemelerin temel yapıtaşları olan atomlar, moleküller, kristaller ve kristalin olmayan amorf yapı düzenlerini daha iyi anlayıp kontrol etme çalışmalarında öncü olarak yeni malzemelerin tasarımı ve geliştirilmesi konularında büyük başarılar elde etmişlerdir.
Malzemelerin, özellik, yapı ve bileşimi, sentez ve üretim şekli, performansı ve bunların arasındaki kuvvetli ilişkiler malzeme bilimi ve mühendisliğinin uğraş alanını tanımlar.
Ayrıca malzeme bilim ve mühendisliği, üzerine diğer teknolojilerin bina edildiği temel ve disiplinlerarası bir anahtar alan olarak da nitelenebilir. Doğadaki malzemelerin kusursuz yapılarının anlaşılması ve buna benzer yapıların sentetik olarak üretilip insanlığın hizmetine sunulması da günümüzde ve gelecekte önemli olan konulardır.

Kayıt kabul şartları

2021-2022 Güz Dönemi Uygulanan Başvuru Şartları

ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4 (72/100) olmalıdır. Anabilim Dalımız Programına; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyomühendislik, Nanoteknoloji Mühendisliği, Kimya, Fizik, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü lisans programlarından mezun olan öğrenciler alınacaktır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü harici aday öğrenciler, Lisans programı kapsamında bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır. Alınması gereken derslerin sayısı komisyon tarafından belirlenecektir.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları

Ders Planı