seramik master

Program Hakkında Bilgi

Seramik Mühendisliği yüksek lisans programı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında eğitim veren bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir. 
İleri teknoloji seramikleri ve kompozitlerinin elektronik, mekanik, telekomünikasyon, tıp ve askeri alanlar gibi uygulamalarda öneminin artması, bu malzemelere olan ilgiyi arttırmış ve gelişmiş ülkelerin araştırma konuları arasında yer almasına neden olmuştur.
Seramiklerin kullanım alanlarının artması ile kompozisyon aralıkları genişlemiş, kalite kontrolü gerekliliklerinde artış meydana gelmiştir. Güncel malzeme teknolojilerini üretme ve geliştirmeyi hedefleyen ülkemiz, geleneksel cam ve seramik teknolilerinde başarılı geçmiş ve deneyimlere sahiptir. Aynı başarıyı ileri teknoloji seramikleri ve seramik esaslı kompozit malzemeler alanlarında da göstermesi beklenmelidir. Bu tür bir beklentinin gerçekleştirilmesinin, iyi yetişmiş uzman kadrolarla mümkün olabileceği açıktır.
Geleneksel cam ve seramik malzemelerle birlikte ileri teknoloji seramiklerinin tasarımını, üretimini ve karakterizasyonlarını yapabilen, yapıları ile özellikleri arasındaki ilişkileri kurabilen uzman mühendislerin yetiştirilmeleri ana hedeftir.
Programın araştırma alanlarını; geleneksel seramikler, camlar, cam seramikler, nanoporoz camlar, bioaktif camlar, yapısal seramikler, sermetler, elektronik seramikler, biyoseramikler, sert seramik kaplamalar, seramik kompozitler ve refrakterler oluşturmaktadır.

Programın misyonu, çeşitli mühendislik malzemelerinin gelişmesinin temelini oluşturan geleneksel ve ileri teknik seramik malzemelerin üretilmesi, şekillendirilmesi ve karakterizasyonu konularında, öncü nitelikte uluslararası düzeyde kabul edilen bilimsel araştırmalar yapabilecek, akademik formasyon kazanmış, farklı disiplin alanlarından edindiği bilgilerini bütünleştirip yorumlayarak, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanıp özgün yeni bilgiler oluşturabilecek, tercih edilen ve saygın insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

Programın vizyonu ise tüm mühendislik disiplinlerinin temel girdisi olan mühendislik malzemelerinden seramik esaslı malzemelerin üretimi, şekillendirilmesi, korunması, karakterizasyonu konularında öncü nitelikte, uluslararası düzeyde kabul edilen bilimsel araştırmalar yapabilecek, akademik formasyon kazanmış, farklı disiplin alanlarından edindiği bilgilerini bütünleştirip yorumlayarak, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanıp özgün yeni bilgiler oluşturabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Program tezli bir yüksek lisans programı olup, öğrencilerin programı tamamlayabilmeleri için 24 krediden az olmamak koşuluyla, en az 8 ders (Mühendislik Matematiği dersi dahil olmak üzere, program zorunlu ve seçmeli dersleri), bir seminer dersi ve tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm dersleri en az CC ya da üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden 2,50 olması gerekmektedir.

Bu programa, metalurji ve malzeme mühendislerinin yanı sıra, malzeme bilimi mühendisleri, seramik mühendisleri, makine mühendisleri, uzay- uçak mühendisleri, gemi inşaat mühendisleri, fizik mühendisleri, kimya mühendisleri, inşaat mühendisleri, endüstri mühendisleri, maden mühendisleri, cevher hazırlama mühendisleri ve kimya bölümü lisans mezunları başvurabilirler.

Kayıt Kabul Şartları

2021-2022 Güz Dönemi Uygulanan Başvuru Şartları

ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Anabilimdalımız Programına; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Alanındaki Diğer Branşlar (Kimya, Fizik). Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü dışındaki mühendislik dallarından ve diğer branşlardan başvuran adaylar bilimsel hazırlık dersleri almak zorundadırlar.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları

Ders Planı