atilla-yaman

Özgeçmiş

1945 yılında Ayvalık’ta doğmuştur. Lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesinde, lisans öğrenimini ise 1968 yılında İTÜ Maden Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. İki yıl askerlik görevinin ardından bir yıl MKEK Kırıkkale Çelik Fabrikasında çalışmıştır. 1972 yılında Almanya’ya giden Dr. Yaman, Aachen Teknik Üniversitesi Maden-Metalurji Fakültesi Teorik Metalurji Kürsüsünde “Altının alkali siyanür çözeltilerinden çinko ile sementasyonunun kinetiği” konusunda yaptığı çalışmayla 1977 yılında Doktor unvanını almıştır. Aynı yıl içinde yurda dönerek İTÜ Maden Fakültesi Metalurji Bölümü Fiziksel Metalurji Kürsüsünde asistanlığa atanmıştır. 1981 yılında, “Bakırın sülfürik asitli çözeltilerden çinko ile sementasyonunda yüzeysel büyümenin sementasyon kinetiğine etkisi” konulu tezi ile İTÜ Metalurji Fakültesinde Doçent unvanını almıştır.

Doç.Dr. Atila Yaman, halen çalışmalarına Politeknik Metal A.Ş.‘de devam etmektedir.