ksesen
mksesen@itu.edu.tr


Akademik

Doktora (Ph.D.): İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1986
Yüksek Lisans (M.Sc.): İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü,
Lisans (B.Sc.): İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü, 1975
İlgi Alanları

  • Demir Çelik Metalurjisi, Pirometalurji
  • Metalurjik Hammaddelerin Hazırlanması ve Ön işlemesi
  • Metalurjik Süreçlerin Kinetiği
  • Metalurjik Malzemelerin KarakterizasyonuDiğer Bağlantılar

  • Özgeçmiş (CV)
  • Akademik Web Sayfası