kutsal-tulbentciUluslararası Makaleler

Untersuchung der Schweisschlacke und der Winkurgen auf das Entfernen der Schlacke beim Lichtbogenschweissen
Technische Rundschau 6.11.1973 sayı 48, 4.12.1973 sayı 52, 15.1.1974 sayı 2, (S. Anık ile beraber)
Praktikum in Werkstoffkunde und Werkstoff prüfung Universitat Stuttgart Verscuh 10 Schwingfestigkeitersuchung Versuch 12 Warmebehandlung von Stahlen und ZTU schaubild 1978-79-80-81(K. Kussmaul ile beraber)
Veranderungen von Bruchzahigkeit und NDT Temperatur in WEZ beim Spannungsarmglühen, Schlussbericht Forschungsvorhaben DVS 3069 MPA Stuttgart 1978 (J.Ewald, M. Schick ve L. Florea-Both ile beraber)
Investigation Into The Weld Zone Of Friction Welded C45/HS 6-5-2 Dissimilar Steel Joints Journal of Materials Science Letters 15(1996) Chapman and Hall p. 360-362 Ingiltere(England) ( M. Yılmaz, E. Kaluç ve Ş. Karagöz ile birlikte)
Study of Weld Zone of Flash Butt Welded C45-HS 6-5-2 Bimetallic Tools
Science and Technology of Welding and Joining 1997, Volume 2, No 6, p.286-288 İngiltere(England)
(M. Yılmaz, E. Kaluç ve Ş. Karagöz ile birlikte)
Stress Relaxation Behaviour of Thermomechanically Heat Treated Cold Drawn Steel Wires,Wire Industry, March 1998, Volume 65, No 771, p.313-317, ( A.Zeren, E.Kaluç ve M.Zeren ile birlikte)
Uluslararası Bildiriler

Effect of Heat Input and Stress-Relief Annealing on the Tougness of the HAZ in the Welding of the Boiler Steels Type HI, HIL, 17 Mn4 and 19 Mn5 “Stress Relieving Heat Treatment of Welded Steel Constructions” procedings of the International Conference Held in Sofia 6-7 July 1987, Bulgaristan, S. 1-7, IIW, Pergamon Press
“An İnverstigation of Temperature Distrubution in Welding Region with the Computer program developed” Third international Confereance technology in Welding, pp140-147, Brignton, England, 1990
“Effect of Thermomechanical Heat Treatment on Stress Relaxation Behaviour of Cold Drawn Carbon Steel Wires” ISIM 25 Years Jubilee Conference Achievements and Perspective Concerning Welding and Material Testing, 24-26 Mayıs 1995, Tmişoara, Romanya, Abstract of Papers, s. 15-16 (Zeren, M.Zeren ve E. Kaluç ile birlikte)
“A study on the stress relaxation behaviour of thermomechanical heat treated cold drawn steel wires”
Wireexpo , Mordica Lecture Haziran 1-2 1998 (Adalet Zeren, Muzaffer Zeren ve Erdinç Kaluç ile birlikte)
Uluslararası Kitap

MIG/MAG Welding, Arctech Yayını – 1997, 144 s.
Ulusal Araştırma Makalesi

Kaynak ve Termik Kesme İşlemleri Esnasında Doğabilecek Yangınlar ve Korunma Tedbirleri (Fransızcadan tercüme) ,Kaynak Tekniği, Sayı: 4, İstanbul, 1967
Dökme Demir Nasıl Kaynak Edilir (Fransızcadan tercüme), Kaynak Tekniği Sayı: 5, İstanbul, 1968
TIG Kaynak Usulu Kaynak Tekniği, Sayı: 6, İstanbul, 1968
Ultrasonik Titreşimler Yardımıyla Kaynak ( İngilizceden tercüme), Kaynak Tekniği, Sayı: 7, İstanbul, 1970
Bazik Karakterli Örtülü Elektrodlar Kaynak Dünyası, Sayı: 3, İstanbul, 1982
Modern Kaynak Usülleri Kaynak Dünyası, Sayı: 4, İstanbul, 1982
Kaynaklı Geminin Doğuşu Kaynak Dünyası, Sayı: 4, İstanbul, 1982, (S. Anık ile birlikte)
Elektrik Ark Kaynağında İş Güvenliği Kaynak Dünyası, Sayı: 6, İstanbul, 1983
Kır Dökme Demirin Soğuk Kaynağı Kaynak Dünyası, Sayı: 8, İstanbul, 1984
Karbonlu ve Az Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı Kaynak Dünyası, Sayı: 9-10, İstanbul, 1985
Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Kaynak Dünyası, Sayı: 11 İstanbul, 1985
Tozaltı Kaynak Yönteminin Üstünlükleri ve Uygulama Alanları Kaynak Dünyası, İstanbul, Ocak 1988
Eriyen Elektrod ile Gazaltı Kaynağında (MİG-MAG) Kaynak parametrelerinin seçimi Kaynak Dünyası, Haziran 1988, İstanbul, s. 3-9
MİG-MAG Kaynak Yönteminde Kaynak Ağızlarının Hazırlanması Kaynak Dünyası, Ocak 1989, İstanbul, s. 14-19, ( E. Kaluç ile birlikte)
Ülkemizde Kaynak Mühendisliği Eğitiminin Önemi Kaynak Dünyası, Haziran 1989, İstanbul, s. 3-4., ( E. Kaluç ile birlikte)
Özlü Tel Elektrod ile Kaynak Kaynak Dünyası, Haziran 1989, İstanbul, s. 5-9
Malzemelerin Kaynak Kabiliyeti Kaynak Dünyası, Kasım 1989, İstanbul, s. 7-10
Kentsel Hava Kirliliği ve Konutlarımız Dizayn ve Konstrüksiyon Dergisi, Sayı 67, 1990 , İstanbul
Malzemenin Gerilme Gevşemesi Özelliğinin Kaynak Sonrası Oluşan İç Gerilmelere Etkisi Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, Sayı 4 1990, Isparta, s.1-16 ( M. Yılmaz ile birlikte)
Dizaynda Malzemenin Sürünme ve Gevşeme Özelliklerinin Önemi Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, Sayı 4 1990, Isparta, s.177-194 ( A. Zeren ile birlikte)
Yüksek Manganlı Ostenitik Sert Çeliklerin Kaynağı Kaynak Dünyası, Ocak 1990, İstanbul, s. 9-11

TS 563/ Eylül 1989’a Göre Örtülü Elektrodların İşaretlenmesi Kaynak Dünyası, Nisan 1990, İstanbul, s. 10-12
Örtülü Elektrod ile Ark Kaynağında Kaynak Parametrelerinin seçimi Kaynak Dünyası, Ağustos 1990, İstanbul, ( E. Kaluç ile birlikte)
Düşük Sıcaklıklarda Kullanılan Çeliklerin Kaynağı Kaynak Dünyası, Ağustos 1990, İstanbul, s. 19-22
İnce Taneli Yapı Çeliklerinin Kaynağı Kaynak Dünyası, Ağustos 1990, İstanbul, s. 23-28
Kazan Saclarının Kaynağı Kaynak Dünyası, Kasım 1990, İstanbul, s. 14-16. ( E. Kaluç ile birlikte)

Takım Çeliklerinin Kaynağı Kaynak Dünyası, Kasım 1990, İstanbul, s. 19-24.
Farklı Bileşimdeki Takım Çeliklerinin Sürtünme Kaynağı Kaynak Dünyası,Kasım 1990, İstanbul, s. 25-28. (M. Yılmaz ile birlikte)
Yakma Alın Kaynağı Kaynak Dünyası, Ocak 1991, İstanbul, s. 28-31(M. Yılmaz ile birlikte)
Kazı Makinalarında Aşınan Parçaların Kaynakla Tamirinin Teknolojik ve Ekonomik Önemi Kaynak Dünyası, Sayı: 1991/2, İstanbul, s. 3-6.
Elektrik Ark Kaynağında Örtülü Elektrod Seçimi Kaynak Dünyası, 1991/3, İstanbul, s. 24-26
Kentsel Hava Kirliliği ve Konutlarımız M-SE Dergisi, Sayı 92, Nisan 1991 , İstanbul, s. 17
Kentsel Hava Kirliliğine Standart Dışı Yapılaşmanın Etkileri Sistem Dergisi, Sayı 88, Aralık 1991 , İstanbul, s. 4-7
Endüstriyel İşletmelerde Bakım İşlerinde Kaynağın Önemi Kaynak Dünyası, Sayı:1992/1, İstanbul, s. 5-15. ( E. Kaluç ile birlikte)
Kaynak Robotları Metal ve Kaynak, Sayı: 32-33, Nisan-Mayıs 1992, İstanbul, s. 11-16 ve 31-40.
(E. Kaluç ile birlikte)
Kaynakta Kalite Kavramı Meta 44, Sayı: 15, Haziran 1992, İstanbul, s. 47-51. ( E. Kaluç ile birlikte)
Sürtünme Kaynaklı Bağlantıların Muayenesi ve Mekanik Özellikleri Meta 44, Sayı: 15, Haziran 1992, İstanbul, s. 47-51. ( E. Kaluç & M. Yılmaz ile birlikte)
Ruhsatsız Yapılar ve Hava Kirliliği TİM-SE Dergisi, Sayı 106, Haziran 1992 , İstanbul, s. 10-11
Kır Dökme Demirin Kaynağı Metal ve Kaynak, Sayı: 35-36, Temmuz-Ağustos 1992, İstanbul, s. 28-33 ve 37-40. ( E. Kaluç ile birlikte)
Geçmişten Günümüze Paslanmaz Çelikler Meta 44, Sayı: 20, Aralık 1992, İstanbul, s. 47-52. ( E. Kaluç ile birlikte)
Az Alaşımlı Çeliklerin Kaynağında Ceş’ne Bağlı Olarak Ön Tav Sıcaklıkları Metal ve Kaynak, Sayı: 40, Aralık 1992, İstanbul, s. 35-39. ( E. Kaluç ile birlikte)
Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Çinko Kaplı Sacların Kaynağı Metal ve Kaynak, Sayı: 44, Nisan 1993, İstanbul, s. 18-33. ( E. Kaluç ile birlikte)
Kentsel Hava Kirliliğine Standart Dışı Yapılaşmanın Etkileri İnşaat Dünyası Dergisi, Sayı 128, Ağustos 1993 , İstanbul, s. 14-17
Çökelme Sertleşmeli Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Kaynak Dünyası, Sayı: 47, Ekim 1993, İstanbul, s. 18-24. ( E. Kaluç ve M. Yılmaz ile birlikte)
Geçmişten 1994’e Kaynak Teknolojisindeki Gelişmeler Kaynak Dünyası, Sayı: 48, Ocak 1994, İstanbul, s. 25-27. ( E. Kaluç ile birlikte)
Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Modern Çeliklerin Kaynaklanabilirliği Gedik Teknik, Sayı:1, Temmuz 1994, İstanbul, s. 5-10. ( E. Kaluç ve M. Yılmaz ile birlikte)
Kentsel Hava Kirliliği Çevre Koruma Hizmetleri Dergisi, Sayı 16, Ocak-Şubat 1995 , İzmir, s. 14-20
Kentsel Hava Kirliliği İTÜ Vakıf Dergisi, Sayı 1, Ocak-Şubat 1995 , İstanbul, s. 57-61
Bilinçsiz Isınırken Havayı Kirletiyoruz Cumhuriyet Gazetesi, 1 Şubat 1995 , İstanbul, s. 18
Yalıtımsız Binalarda Isınmanın Ağır Bedeli Kentsel Hava Kirliliği Belediye Dergisi, Sayı 2, Mayıs 1995 , İstanbul, s. 82-83
Bakır ve Alaşımlarının Oksi-Asetilen Kaynağı Metal ve Kaynak, Yıl 8,Sayı: 67, Mayıs 1995, İstanbul, s. 35-40. ( E. Kaluç ile birlikte)
Alüminyum ve Alaşımlarının Oksi-Asetilen Kaynağı Gedik Teknik, Satı: 2, Haziran 1995, İstanbul, s. 3-12 ( E. Kaluç ile birlikte )
Alaşımsız Çeliklerin Kaynağında Kullanılan Özlü Tel Elektrodların ANSI/AWS 5.20 Standardına Göre Sınıflandırılmaları Metal ve Kaynak, Sayı: 58, Ağustos 1995, İstanbul, s. 35-40. ( E. Kaluç ile birlikte)
C 45 Karbonlu Çelik ile HS 6-5-2 Yüksek Hız Çeliği Çiftinin Yakma Alın Kaynağında Kaynak Bölgesinin İncelenmesi Mühendis ve Makine, Sayı 428, Eylül 1995, Ankara, s. 52–57 (Muharrem Yılmaz ve Erdinç Kaluç ile birlikte)
Yalıtımsız Binalarda Isınmanın Ağır Bedeli Kentsel Hava Kirliliği Yalıtım Dergisi, Sayı 1, Temmuz-Ağustos 1996 , İstanbul, s. 36-41
Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Isı Yalıtımının Önemi Yapı-Malzeme ve Teknik, Ağustos-Eylül 1996 , İstanbul, s. 66-74
Ekolojik Dengenin Korunmasında ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Isı Yalıtımının Önemi İzolasyon Dünyası, Kasım-Aralık 1996 , İstanbul, s. 49-53
Yapılarda Isı Yalıtımının Önemsenmemesinin Ekonomik ve Çevresel Boyutu Yalıtım Dergisi, Sayı 11, Mart-Nisan 1997 , İstanbul, s. 42-46
Yapılarda Isı Yalıtımının Önemsenmemesinin Ekonomik ve Çevresel Boyutu İnşaat-Ekonomi Dergisi, Sayı 34, Şubat 1998 , İstanbul, s. 68-71
Yapılarda Isı Yalıtımının Önemsenmemesinin Ekonomik ve Çevresel Boyutu Ada Dergisi, Sayı 14, Mayıs-Haziran 1998 , Ankara, s. 60-62
Yapılarda Isı Yalıtımının Önemsenmemesinin Ekonomik ve Çevresel Boyutu Toprak İşveren Dergisi, Sayı 38, Haziran 1998 , İstanbul, s. 13-14
Kaynak Teknolojisinde Yeni Nesil Akım Üreteçleri: İnverterler Mühendis ve Makina, Sayı 467, Aralık 1998, Ankara, s. 38–43, (E. Kaluç ile birlikte)
Karbonlu ve Az alaşımlı Çeliklerin MIG/MAG Kaynağında Tel Elektrod Seçimi ve Standartlar Arctech Kaynak Teknolojisi, Sayı 98/1, 1998, İstanbul, s. 11-19, (E. Kaluç ile birlikte)
Bazik Örtülü Elektrodlar ve Uygulama Alanları Arctech Kaynak Teknolojisi, Sayı 98/2, 1998, İstanbul, s. 5-10
Ark Kaynak Teknolojisinde Kullanılan Akım Üreteçleri ve Seçimi Arctech Kaynak Teknolojisi, Sayı 98/2, 1998, İstanbul, s. 13-22, (E. Kaluç ile birlikte)
Ark Kaynağında Kaynak Hızının Nüfuziyete ve Mikroyapıya Etkisi Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, Cilt 23, Sayı 4 1999, İstanbul, s. 251 – 259, (Ahmet Durgutlu ve Behçet Gülenç ile birlikte)
Yapılarda Isı Yalıtımının Önemsenmemesinin Ekonomik ve Çevresel Boyutu İnşaat-Ekonomi Dergisi, Sayı 46, Şubat 1999 , İstanbul, s. 66-69
MIG-MAG Kaynağında Ark Türleri ve Arkta Kaynak Metali Taşınımı Kalıp Dünyası, Yıl 1, Sayı 3, Mayıs-Haziran 2000, İstanbul, s. 27-36Ulusal Bildiriler

Elektrik Ark Kaynağında Cüruf Temizleme Problemi

Tübitak IV. Bilim Kongresi, Ankara 1973, (S. Anık ile birlikte)

Az Alaşımlı Yapı Çeliklerinin Kaynağında Isının Tesiri Altında Kalan Bölgenin Simülasyon ile Etüdü ve
D t8/5 – Sıcaklık – Dönüşüm Diyagramlarının Hazırlanması Tübitak VII. Bilim Kongresi ,Ankara, 1980

İnce Levhaların Kaynağında Sıcaklık Dağılımı ve Değişimine Isıl Özelliklerin ve Gizli Ergime Isısının Etkisi Tübitak 8. Bilim Kongresi, İstanbul 3-5 Ekim 1984, ( R. Kılık ile birlikte)

Kaynaklı Yapılarda Gevrek Kırılma Olayının Değerlendirilmesine Kalitatif Yaklaşım I. Ulusal Kaynak Sempozyum, İstanbul, 13-15 Kasım 1984

Kaynak Simulasyonu ve Uygulamadaki Yeri I. Ulusal Kaynak Sempozyum, İstanbul 13-15 Kasım 1984

Teknik ve Ekonomik Açıdan Aşınmanın Önemi I. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri 14-16 Kasım 1985, (B. Karamış ile birlikte)

Tanklarda Kullanılan Zırh Çeliklerinin Kaynak Kabiliyetinin Etüdü, I. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri 14-16 Kasım 1985, (F. Dedehayır ile birlikte)

İş Makinalarının Tamir ve Bakımında Kaynağın Önemi, I. Ulusal İş Makinaları Sempozyumu, 30 Nisan-2 Mayıs 1986 İTÜ İstanbul, (E. Kaluç ile birlikte)

Kazı Makinalarında Aşınmanın İncelenmesi ve Aşınan Parçaların Kaynakla Tamirinin Teknolojik ve Ekonomik Önemi, 1. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, 26-27 Nisan 1988 Balıkesir, s.779- 788.
( E. Kaluç ile birlikte)

Kalay Katkısının Alüminyum Bronzlarının Mekanik Özelliklerine Etkisi, 1. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, 26-27 Nisan 1988, Balıkesir, s. 367-376, ( A. Akdoğan ile birlikte)

HI, HII, 17Mn4 ve 19Mn5 Kazan Çeliklerinin Kaynağında ITAB’ ın Tokluğuna Isı Girdisinin ve Gerilme Giderme Tavlamasının Etkileri, 1. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, 26-27 Nisan 1988, Balıkesir,s. 298-307, ( S. Anık ve A. Dikicioğlu ile birlikte)

Yapıştırıcılarla Birleştirilen Elemanlarda Dizayn Şeklinin Önemi, 2. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23-26 Haziran 1988, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, (R. Kılık ile birlikte)

Kaynak Mühendisi, Kaynak Teknisyeni ve Kaynakçı Eğitiminin Ülkemiz Endüstrisi için Önemi, 2. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23-26 Haziran 1988, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, (R. Kılık ile birlikte)

Dökme Demir Parçaların Kaynak ile Tamiri, 2. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23-26 Haziran 1988, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, (R. Kılık ile birlikte)

Malzemenin Gerilme Gevşemesi Özelliğinin Kaynak Sonrası Oluşan İç Gerilmelere Etkisi Akdeniz Üniversitesi 5. Mühendislik Haftası, 30 Mayıs- 3 Haziran 1988, Isparta, (M. Yılmaz ile birlikte)

Dizayn Malzemenin Sürünme ve Gevşeme Özelliklerinin Önemi, Akdeniz Üniversitesi 5. Mühendislik Haftası, 30 Mayıs- 3 Haziran 1988, Isparta (A.Zeren ile birlikte)

Tankların Kaynak ile Tamiri ve Tadili, 3. Ulusal Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 21-23 Eylül 1988, O.D.T.Ü. Ankara, (F. Dedehayır ile birlikte)

Kalay Katkısının Aluminyum Bronzlarının Korozyon Dayanımına Etkisi Ulusal Kimya Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül 1988. (A. Akdoğan ile birlikte)

Raylı Taşıt Araçları Yapımında Paslanmaz Çeliklerin Kullanılması Raytaş 1989 (İ.T.Ü Sakarya Müh. Fak., Tüvasaş, Tübitak),9- 10 Mart 1989, Sakarya, s. 289- 298. , (E. Kaluç ile birlikte)

Farklı bileşimdeki Takım çeliklerinin Sürtünme Kaynağı 3. Denizli Malzeme Sempozyumu, 29- 31 Mart 1989, D.E.Ü Denizli Müh. Fak., Denizli, s. 313- 323. ( M. Yılmaz ile birlikte)

Ülkemizde Kaynak Mühendisliği Eğitiminin Önemi, 3. Denizli Malzeme Sempozyumu, 29- 31 Mart 1989, D.E.Ü Denizli Müh. Fak., Denizli, s. 335- 338., ( E. Kaluç ile birlikte)

Otomotiv Endüstrisinde Elektrik Direnç Nokta Kaynağının Önemi, 3. Denizli Malzeme Sempozyumu, 29- 31 Mart 1989, D.E.Ü Denizli Müh. Fak., Denizli, s. 335- 338., ( E. Kaluç ile birlikte)

Otomotiv Endüstrisinde Kaynak Robotlarının Önemi, 2. Otomotiv Ve Yan Sanayii Sempozyumu, 23- 26 Mayıs 1989, MMO Bursa Şubesi, Bursa, s. 179- 185. , ( E. Kaluç ile birlikte)

Ülke Koşullarına Uygun Mühendislik Eğitimi, 1. Ulusal Makina Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, 25- 27 Ekim 1989, İ.T.Ü., İstanbul, s. 189- 193., ( E. Kaluç ile birlikte)

Farklı Takım Çeliklerinin Katı Hal Kaynağı, II. Ulusal Kaynak Sempozyumu, ITÜ Makina Fakültesi, 13-15 Kasım 1989, Maçka- İstanbul, s. 303-314, (M. Yılmaz ile birlikte)

Mekanize Dar Aralık Kaynak Tekniğindeki Gelişmeler, II. Ulusal Kaynak Sempozyumu, ITÜ Makina Fakültesi, 13-15 Kasım 1989, Maçka- İstanbul, s. 255-263, (R. Kılık ile birlikte)

Kaynaklı Yapılarda Oluşan İç Gerilmelere Malzemenin Rölaksasyon Özelliğinin Etkisi, II. Ulusal Kaynak Sempozyumu, 13-15 Kasım 1989, Maçka- İstanbul, s.315-324, (A. Zeren ile birlikte)

Tankların Kaynak ile Tamiri ve Tadili Öncesi Uygulanan Uyum Testleri, II. Ulusal Kaynak Sempozyumu, ITÜ Makina Fakültesi, 13-15 Kasım 1989, Maçka- İstanbul, s.325-331, (F. Dedehayır ile birlikte)

Soğuk Çekilmiş Karbonlu Çeliklere Termomekanik Isıl İşlemin Etkisi, 4.Ulusal Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 19-21 Eylül 1990, O.D.T.Ü. Ankara, (A. Zeren ile birlikte)

Düşük Sıcaklıklarda Kullanılan Çeliklerin Kaynağı, II. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, 30-31 Mayıs 1991, Balıkesir , s. 11-16 (M. Yılmaz ile birlikte)

Kentsel Hava Kirliliğinin Azaltılması için Teknolojik ve Yönetimsel Önlemler, VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2-5 Nisan 1991, Gazimagosa- Kıbrıs, s.395-396, (S.Tülbençi ile beraber )

İnce Taneli Yapı Çeliklerinin Kaynağı, 4. Denizli Malzeme Sempozyumu (D.E.Ü.), 24-26 Nisan 1991, Denizli, s.136- 145, (M. Yılmaz ile birlikte)

Karbonlu Çeliklerde Gerilme Gevşemesi, 4. Denizli Malzeme Sempozyumu (D.E.Ü.)24-26 Nisan 1991, Denizli, s. 488-497, (A. Zeren ile birlikte)

Düşük Sıcaklıklarda kullanılan Çeliklerin Kaynağı, 2. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Mayıs 1991, Balıkesir, s.11-16, (M. Yılmaz ile birlikte)

Kentsel Hava Kirliliğine Standart Dışı Yapılaşmanın Etkileri,III. Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 14-19 Mayıs 1991, Bursa,

Kentsel Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Isı Yalıtımı, I. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 10-12 Haziran 1991, Ankara

Raylı Taşıt Yapımında Özlü Tel Elektrod Uygulamasının Avantajları, Raytaş 91(Anadolu Üniversitesi, TÜLOMSAŞ, MMO), 20-21-22 Kasım 1991, Eskişehir, s. 295, ( E. Kaluç ile birlikte)

Raylı Taşıt Yapımında Kullanılan İnce Taneli ve Dual Fazlı Çeliklerin Kaynaklanabilirliği, Raytaş 91(Anadolu Üniversitesi, TÜLOMSAŞ, MMO), 20-21-22 Kasım 1991, Eskişehir, s. 294,
( M. Yılmaz ile birlikte)

Gazaltı Kaynağı (MIG-MAG Kaynağı), TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Özel Kaynak Yöntemleri Seminer Notları, 10-12 Kasım 1992, İstanbul, s. 210-268

Alaşımsız C45 ve HS 6-5-2 Yüksek Hız Çeliği Çiftinin Sürtünme ve Yakma Alın Kaynağında Kaynak Bölgesinin Mikroyapısal Analizi 6. Malzeme sempozyumu Bildiriler Kitabı, 12-14 Nisan 1995, Denizli, s.185-196, (M. Yılmaz , E. Kaluç ve Ş. Karagöz ile birlikte)

Yüksek Mukavemetli Alüminyum Alaşımlarında Isıl İşlemin Gerilmeli Korozyon Çatlaması Direncine Etkilerinin Araştırılması, 6. Malzeme sempozyumu Bildiriler Kitabı, 12-14 Nisan 1995, Denizli, s.20-30, (M. Yılmaz , E. Kaluç ve Ş. Karagöz ile birlikte)

Ostenitik Mangan Çeliğinin Geliştirilmesi, 6. Malzeme sempozyumu Bildiriler Kitabı, 12-14 Nisan 1995, Denizli, s.76-86, (Ö.A. Atasoy, H.N. Yakupoğlu ve Ş. Karagöz ile birlikte)

Duplex ve Super- Duplex Paslanmaz Çelikler Ve Kaynağı III. Balıkesir Mühendislik Mimarlık Sempozyumu ( Balıkesir Üniversitesi), 10- 11 Nisan 1995, Balıkesir, Bildiri Özetleri Kitabı, s.36., ( E. Kaluç ve N. Y. Sarı ile birlikte)

Makina Elemanlarında Gerilme Gevşemesi III. Balıkesir Mühendislik Mimarlık Sempozyumu ( Balıkesir Üniversitesi) 10- 11 Nisan 1995, Balıkesir, Bildiri Özetleri Kitabı, s.9. ( A.Zeren ve M.Zeren ile birlikte)

Yalın Karbonlu Çelik ile Yüksek Hız Çeliğinin Sürtünme Kaynağında Kaynak bölgesinin İncelenmesi 8. Uluslar Arası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 6-9 Haziran 1995, İstanbul, Bildiriler Kitabı, s.1361-1367
( M. Yılmaz ve Ş. Karagöz ile birlikte)

Kentsel Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Isı Yalıtımının Önemi, 1. Isı-Ses-Su Yalıtımı Sempozyum ve Sergisi, 13-14 Aralık 1995, İstanbul, s.189-197

C45 Karbonlu Çelik İle HS 6-5-2 Yüksek Hız Çeliği Çiftinin Yakma Alın Kaynağında Kaynak Bölgesinin İncelenmesi Uluslararası Kaynak Teknolojisi’ 96 Sempozyumu ( Gedik Eğitim Vakfı- KATEME), 15-16-17 Mayıs 1996, İstanbul, s. 36- 46. ( M. Yılmaz ve E. Kaluç ile birlikte)

Düşük Karbonlu ve Az Alaşımlı Çeliklerin MİG/MAG Kaynağında Koruyucu Gaz Seçimi Uluslararası Kaynak Teknolojisi’ 96 Sempozyumu (Gedik Eğitim Vakfı- KATEME), 15-16-17 Mayıs 1996, İstanbul, s. 56- 65. ( B. Gülenç ile birlikte)

MAG Kaynak yönteminde Kaynak Akımı ve Ark Geriliminin Sıçrama Kayıplarına Etkisi Uluslararası Kaynak Teknolojisi’ 96 Sempozyumu (Gedik Eğitim Vakfı- KATEME), 15-16-17 Mayıs 1996, İstanbul, s. 71-84.( İ. Ertürk ile birlikte)

Ekolojik Dengenin Kurulmasında ve Hava Kirliliğinin Azalmasında Isı Yalıtımının Önemi TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, EKA MBÇK 21 Aralık 1996, İstanbul

Modern Yüzey İşlemleri ile Aşınma Direncinin İyileştirilmesi, 7. Denizli Malzeme Sempozyumu (P.Ü.), 2-3-4 Nisan 1997, Denizli. (N.Y. Sarı ile birlikte)

Gaz Metal Ark Kaynağında Metal Transferi Kaynak Teknolojisi 1. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 13-15 Kasım 1997, Ankara, s. 69-76, ( B. Gülenç ile birlikte)

Kaynak Teknolojisinde Yeni Nesil Akım Üreteçleri: İnverterler Kaynak Teknolojisi 1. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 13-15 Kasım 1997, Ankara, s. 93-102, ( E.Kaluç ile birlikte )

Isıl işlem ve Modern yüzey işlemleri uygulanmış Ç1050 (C45E) Çeliğinin Abrasif+Erozif Aşınma Davranışının İncelenmesi Bilim Günleri, 5-7 Mayıs 1999, Denizli, s.494-502, (Nejat Sarı ve Erdinç Kaluç ile birlikte)

Isıl püskürtme Uygulanmış Ç1050 (C45E) Çeliğinin Abrasif+Erozif Aşınma Davranışının İncelenmesi Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, 17-19 Kasım 1999, Manisa, s.22-31, (Nejat Sarı ve Erdinç Kaluç ile birlikte)
Ulusal Kitap

Kaynak Metalurjisi, Yazarı: Baggerud,Prof. S. Anık ile beraber İngilizceden tercüme,
İTÜ Yayınları – 1966

Kaynak Ve Ilgili Işlemlerde Iş Emniyeti Ve Hıffzısıhha, İngiliz Kaynak Enstitüsü Yayını, Prof.S. Anık ile beraber İngilizceden tercüme, T.T.H.M. Yayını – 1967

Argonark, Prof.S. Anık ile beraber , T.K.C. Yayını – 1968

Tozaltı Kaynak Tekniği, Prof.S. Anık ile beraber, T.K.C. Yayını – 1969

Radyografi El Kitabı, I.I.W. Yayını Prof.S. Anık ile beraber Fransızcadan tercüme,
T.T.H.M. Yayını – 1969

Sıcak Kalaylama, Yazarı: C.J.Thwaites, Prof.S. Anık ile beraber İngilizceden tercüme,
T.T.H.M. Yayını – 1970

Kalorifer Tesisat Proje Hazırlama Esasları, Muzaffer Özer, Cevval Til ve Fuat Eycan ile,
M.M.O. Yayını – 1970

Kaynak Teknolojisi, S. Anık , T. Özgöktuğ ile beraber, Egitim Yayınları – 1976

Elektrik Ark Kaynağı, S.Anık ile beraber, Gedik Holding Yayını 1986

Dökme Demirlerin Kaynağı, SEGEM Yayını – 1986

Ark Kaynakçısının El Kitabı, Böhler A.Ş. Yayını – 1987

Makina Mühendisliğinde Çelik Konstrüksiyon Uygulamaları, SEGEM Yayını – 1987

Fabrika Organizasyonu, S. Tülbentçi ile beraber, Özel Basım – 1987

MIG-MAG Eriyen Elektrod ile Gazaltı Kaynağı, Gedik Holding Yayını – 1990, 216 s.

Örtülü Elektrod ile Elektrik Ark Kaynağı, Prof. Selahaddin Anık ve Y.Doç.Dr. Erdinç Kaluç ile, Gedik Holding Yayını – 1991, 312 s.

MIG-MAG Gazaltı Kaynak Yöntemi, Arctech Yayını – 1998, 309 s.

Gaz Ergitme Kaynağı ve Oksijen ile Kesme, M.M.O Yayını – 2001, 252. sayı, Prof.Dr. Erdinç Kaluç ile birlikte, 196s.
Kitapçıklar

Doldurma ve Doldurma Malzemesi, Yazarı: Dr. İng. Leblanc, Prof. S. Anık ile beraber Fransızcadan tercüme, T.K.C. Yayını – 1967

Endüstride Toz Sis ve Dumanlar, Prof. S. Anık ile beraber İngilizceden tercüme, T.T.H.M. Yayını – 1968

Patlayıcı Maddelerin İmha Edilmesi, Prof. S. Anık ile beraber İngilizceden tercüme, T.T.H.M. Yayını – 1968

Solunum Sistemi için Koruyucu Donanımlar, Prof. S. Anık ile beraber İngilizceden tercüme, T.T.H.M. Yayını – 1969

Elektrik Ark Kaynağı, Prof. S. Anık ile beraber, Böhler Yayını – 1982

Tozaltı Kaynak Tekniği, Prof. S. Anık ile beraber, Böhler Yayını – 1982

Gazaltı Kaynak Tekniği, Prof. S. Anık ile beraber, Böhler Yayını – 1982

Karbonlu ve Az Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı, Böhler Yayını – 1987

MAG kaynağı, Böhler Yayını – 1987