mehmet-koz


Doğum tarihi, yeri: 10 Ekim 1944, Sivas, Divriği

Eğitim:

1956 : İstiklal İlkokulu, Sivas/Divriği
1959 : 4 Eylül Lisesi, Sivas
1971 : Metalurji Yüksek Müh., İ.T.Ü.
1977 : Doktora, Metalurji Müh. Malzeme Bilimi, İ.T.Ü.

Akademik deneyimi:

1977-1982 : Dr. Asistan, İ.T.Ü. Metalurji Fakültesi
1982-1986 : Doçent, İ.T.Ü. Kimya-Metalurji Fakültesi
1986-1988 : Doçent, M.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi
1988         : Profesör, M.Ü.T.E.F. Metal Eğit.Böl., Malzeme Bilimi Eğitimi Anabilim Dalı

Yönetim deneyimi:

1984-1986 : Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İ.T.Ü. Kimya-Metalurji Fak.
1986          : Fakülte Kurulu Üyesi, M.Ü. Tek.Eğit.Fak.
1986-2000 : Fakülte Yönetim  Kurulu Üyesi, M.Ü. Tek.Eğit.Fak.
1989-1990 : Dekan Yardımcısı, M.Ü. Tek.Eğit.Fak.
1991          : Bölüm Başkanı, M.Ü. Tek.Eğit.Fak. Metal Eğitim Bölümü
1996-2000 : Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi
1999          : Yönetim Kurulu Üyesi, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
2000         : Senato Üyesi, Marmara Üniversitesi

Uzmanlık alanları:

X-Işınları Difaksiyonu, Tahribatsız Muayene, Karakterizasyon, Faz Diyagramları, Fiziksel Metalurji

Bilim adamı yetiştirme:

Bitirilmiş 5 adet Yüksek Lisans, 2 adet Doktora Tez Yöneticiliği

Araştırma projeleri:

Bitirilmiş Projeler

94/FB/12 Termal Püskürtme Yöntemiyle Seramik Kaplamalar, M.Ü. Araştırma Fonu Başkanlığı
97/FB/1 Püskürtme Teknikleri, M.Ü. Araştırma Fonu Başkanlığı
99/FB/14 Endüksiyonla Kaplanmış Termoplastik Ürünlerin Yönlenme ve Kristalleşme Özelliklerinin İncelenmesi, M.Ü. Araştırma Fonu Başkanlığı

Yayınlar:

Uluslararası kongrelerde sunulmuş tebliğler, Malzeme Bilgisi, Faz Diyagramları ve X-Işınları ders notları.