recep-safoglu

Özgeçmiş

1920 yılında Rize Merkez’e bağlı Cami Dağı köyünde doğmuştur.İlkokulu Rize’de bitirmiştir. Lise eğitimini Kastamonu Lisesi’nde 1938 yılında tamamlamıştır. Liege Üniversitesi (Belçika) Metalurji Bölümü 1938 – 1940 Doktora M.I.T. (Amerika Birleşik Devletleri) 1940 – 1947

1948-1950 Askerlik 1950-1957 Etibank Planlama Departmanı Dizayn Mühendisliği Murgul Bakır Ergitme Baş Mühendisi Murgul Bakır İşletme Müdürü 1956 Nitrürleme üzerine yaptığı araştırması ile Doçent unvanını almıştır. 1957 İTÜ Maden Fakültesine Doçent olarak atanmıştır. 1957-1962 Robert Kolej Mühendislik Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak ders vermiştir. 24 Şubat 1976 Profesörlüğe yükseltilmiştir. 8 Haziran 1987 Yaş haddinden emekli olmuştur.
Bölümümüzdeki Akademik Çalışmaları Ve İdari Görevleri

Sıralama imtihan komisyonu üyesi
Satın alma komisyonu başkanı
Fiziksel Metalurji Kürsüsü başkanı
Bölüm Başkanlığı
Fakülte Kurulu Üyeliği
3. Beş Yıllık Kalkınma Planı – Demir Dışı Metaller Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği
Ders Verdiği Diğer Kurumlar

İTÜ Kimya Müh. Bölümü
İTÜ Maden Fakültesi<
KTÜ Temel Bilimler Fakültesi
Robert Koleji Müh. Fakültesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi


Prof.Dr. Recep Safoğlu 20 Kasım 2008 tarihinde vefat etmiştir.