saydin
saydin@itu.edu.tr


Akademik

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Üretim Programı, 1988
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji Fakültesi, Üretim Dalı, 1979
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü, 1974
İlgi Alanları

  • Metalurji ve Malzeme Termodinamiği
  • Faz Dengeleri ve Faz Dönüşümleri
  • Kinetik, Amorf Malzemelerin Kristalizasyon Kinetiği
  • Oksit Esaslı Cam Sistemler
  • Metalurjik ön işlemler
  • Demir Çelik ÜretimiDiğer Bağlantılar