lisansüstügörsel2

Program Hakkında Bilgi

Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği yüksek lisans programı; İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında eğitim veren bir lisansüstü programıdır. 
Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği, metal ve alaşımlarının cevher veya hurda gibi hammaddelerden üretilmesi, saflaştırılması, alaşımlandırılması, şekillendirilmesi, korunması, kullanım ömrü süresince uygun özelliklere sahip olabilmesi; malzemelerin üretim şekli, özellik, yapı ve bileşimi, performansı ve bunların arasındaki kuvvetli ilişkileri ve en önemlisi üretim-kullanım sürecinde çevresel kaygıları/sorumlulukları konu alan disiplinlerarası bir alan olarak tanımlanmaktadır. 
İnsanlığın gelişimi, zenginleşmesi, güvenliği ve yaşam kalitesindeki artış hemen hemen tümü ile yeni malzemeler ve bunların kullanımı ile üretilen ürünlerin geliştirilmesine paralel yol almıştır. Yeni malzemeler ve bunların verimli üretimi olmaksızın, modern dünya araç ve gereçleri, makinalar, bilgisayarlar, otomobiller, hava araçları, iletişim araçları ve yapısal amaçlı ürünlerin varlığı mümkün olamazdı. Bu sebeple uygarlıkların kullandıkları temel malzemelerin çağlara adını verdiği görülmektedir. Taş devri, daha sonraki süreç olan ve Doğu Anadolu’da Hasan Dağı’nın patlamasıyla ortaya çıkan lavların soğuması sonucu oluşan kayaların şekillendirilmesiyle tanımlanan yontma taş devri, ekonomik yapı ve bilginin gelişimiyle demir, bakır üretimi ve uzun bir süreç sonra da alaşımlandırma tekniğinin öğrenilmesiyle tanımlanan tunç devri bunların en güzel örneğidir. Metalurjinin tarihsel gelişimi açısından ise Anadolu medeniyetlerinin tarihsel bir misyon üstlenmesi, ilk metalurjistlerin bu ülkede doğmaları ve insanlık tarihine yön vermeleri bu konuda bizlere öncülük yapmaktadır. 

Doğadaki malzemelerin kusursuz yapılarının anlaşılması ve buna benzer yapıların sentetik olarak üretilip insanlığın hizmetine sunulması gelecekte de önemini korumaya devam edecektir. “Yeni, ileri veya ileri teknoloji malzemeleri” olarak nitelendirilebilecek bu malzemelerin kullanım gereksinimlerine uygun olarak ekonomik, çevreye duyarlı şekilde üretimi ve işlenmesi de en az bu malzemelerin bulunup geliştirilmesi kadar önemlidir. Bu nedenle üretim ve işleme yöntemlerinin önemi de bu malzemelerdeki gelişmeler ile birlikte artmaktadır.
Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği alanında uluslarası ilişkiler üst düzeyde gelişmiş olup, Almanya’da RWTH Aachen Üniversitesi, Max-Planck Institut, TU Bergakademie Freiberg, İsveç’te Chalmers Üniversitesi, İsviçre’de KTH Üniversitesi, Norveç’te NTNU Trondheim, ABD’nde Argonne National Laboratory, MIT, İngiltere’de University of Cambridge, Rusya’da ISMAN ve İtalya’da CNR-Lecco ile değişik düzeyde bilimsel işbirliği faaliyetleri sürdürülmektedir. Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği Programı mezunları tarihin başlangıcından beri var olan önemini endüstriyel gelişme ile birlikte hızla arttıran, disiplinlerarası karakteri yüksek program olarak ülkemizin teknolojik gelişimini hızlandıracak “donatılmış insan” gereksinimini sağlamakta çok önemli bir rol oynamaktadır. Mezunlarımız tüm mühendislik malzemelerinin üretimi konularındaki işletmelerde, ulusal ve uluslararası endüstrilerde, araştırma ve geliştirme merkezlerinde çalışabilmektedirler.

Kayıt Kabul Şartları

2021-2022 Güz Dönemi Uygulanan Başvuru Şartları

ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Alanındaki Diğer Branşlar (Kimya, Fizik) başvurabilir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü dışındaki mühendislik dallarından ve diğer branşlardan başvuran adaylar bilimsel hazırlık dersleri almak zorundadırlar.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime Yönetmeliği Senato Esasları

Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları

Ders Planı